آمار کل " واردات از" کشور "آمريکن -ساموآ" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 آمريکن -ساموآ 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 450 690,761,223 Rls. 69,118 $
2 1388 آمريکن -ساموآ 87032500 وسائل نقليه با موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 3000 سانتي متر مكعب وبيشتر 3,000 422,295,975 Rls. 42,200 $
3 1388 آمريکن -ساموآ 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 310 113,210,420 Rls. 11,362 $
4 1388 آمريکن -ساموآ 84073490 موتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 110 26,957,822 Rls. 2,696 $
5 1388 آمريکن -ساموآ 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 60 23,938,858 Rls. 2,403 $
مجموع کل
1,277,164,298 ريال
مجموع کل
127,778 دلار
[1]