آمار کل " واردات از" کشور "گوادلوپ" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 گوادلوپ 84272011 سايرا را به هاي خودرو،نو،باظرفيت ده تن وبالاتر 13,470 770,764,351 Rls. 78,706 $
2 1387 گوادلوپ 84271021 ا را به هاي خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت كمترا ز5تن 4,376 227,822,103 Rls. 23,264 $
مجموع کل
998,586,454 ريال
مجموع کل
101,969 دلار
[1]