آمار کل " واردات از" کشور "کاستاريکا" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 کاستاريکا 87054000 كاميونهاي بتون ساز (بتونير) 46,000 984,306,110 Rls. 107,363 $
2 1387 کاستاريکا 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذكور درجاي ديگر 230 286,331,560 Rls. 29,951 $
3 1387 کاستاريکا 38081019 سايرحشره كش هاآماده غيرخانگي 1,211 197,594,932 Rls. 21,468 $
4 1387 کاستاريکا 48114100 كاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 432 25,449,651 Rls. 2,740 $
مجموع کل
1,493,682,253 ريال
مجموع کل
161,522 دلار
[1]