آمار کل " واردات از" کشور "نيجريه" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 نيجريه 78020000 قرا ضه وضايعات سرب 913,310 4,272,701,632 Rls. 470,355 $
2 1387 نيجريه 44020000 زغال چوب , حتي بهم فشرده 39,000 75,928,134 Rls. 8,093 $
مجموع کل
4,348,629,766 ريال
مجموع کل
478,448 دلار
[1]