آمار کل " واردات از" کشور "ناميبيا" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 ناميبيا 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 64,750 2,423,569,282 Rls. 260,936 $
2 1387 ناميبيا 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيكلت (ا زجمله موتورسيكلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 500 36,221,824 Rls. 3,900 $
3 1387 ناميبيا 64041110 كفش هاي دوميدا ني زيرپيچ دا ر و ميخ دا ربارويه ازمواد نسجي وتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك 70 10,956,150 Rls. 1,119 $
مجموع کل
2,470,747,256 ريال
مجموع کل
265,954 دلار
[1]