آمار کل " واردات از" کشور "موريس" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 موريس 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 1,266 972,911,423 Rls. 99,745 $
2 1387 موريس 88032000 تجهيزا ت فرودآمدن و ا جزا ءو قطعات آنها ،برا ي كالاهاي مشمول شماره 8801 يا 8802 100 299,374,164 Rls. 32,449 $
3 1387 موريس 23012000 آرد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ك ا نسان 65,185 264,460,422 Rls. 28,752 $
4 1387 موريس 85171910 تلفنهاي تصويري (Video phone) 60 33,997,749 Rls. 3,680 $
مجموع کل
1,570,743,758 ريال
مجموع کل
164,626 دلار
[1]