آمار کل " واردات از" کشور "موريتاني" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 موريتاني 29153200 ا ستات وينيل 30,400 499,000,000 Rls. 55,260 $
2 1387 موريتاني 85447010 كابل ا لياف ا پتيكي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشكل از الياف منفردا غلاف دارشده 189 7,781,431 Rls. 788 $
3 1387 موريتاني 85447090 سايركابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 76 2,551,290 Rls. 258 $
مجموع کل
509,332,721 ريال
مجموع کل
56,306 دلار
[1]