آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 85091000 جاروهاي برقي خانگي ,با موتور برقي ،همچينين جاروهاي برقي براي كشش مواد خشك وتر 71,823 4,719,839,347 Rls. 475,055 $
2 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , كه بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 17,732 2,324,702,476 Rls. 239,403 $
3 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 85061020 قوه هاي نيم قلمي (AAA)بابي اكسيد منگنز 116,951 2,054,032,200 Rls. 204,016 $
4 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لكتريكي غيرالكترونيكي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، كيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 163,206 1,949,109,067 Rls. 195,849 $
5 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 169,976 1,528,660,000 Rls. 152,500 $
6 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 33059000 فرآورده ها برا ي پاكيزگي و آرا يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 21,419 854,441,344 Rls. 85,159 $
7 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 11,532 638,415,144 Rls. 64,422 $
8 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 85103000 دستگاههاي موزدايي توا م شده با موتور برقي,(غيرا ز ريش ترا ش و ماشين هاي موزني ) 3,680 592,556,580 Rls. 58,225 $
9 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 85182910 انواع بلندگوي خودرو 49,330 531,976,645 Rls. 54,654 $
10 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 7,835 505,748,989 Rls. 51,171 $
11 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 12,696 445,639,456 Rls. 45,050 $
12 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتكستوره 17,266 422,363,330 Rls. 42,543 $
13 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 90101090 دستگاهها ظاهركردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عكاسي به صورت خودكاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشكي 6,756 413,176,086 Rls. 41,764 $
14 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، كاميون وكاميونت ،ماشين آلات را هسازي وكشاورزي 10,795 383,018,063 Rls. 39,609 $
15 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 17,940 382,918,536 Rls. 37,626 $
16 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فكن ها 39,655 374,894,183 Rls. 38,040 $
17 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 15,268 360,060,672 Rls. 35,628 $
18 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 2,820 343,737,500 Rls. 34,986 $
19 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت كننده صوت 5,943 334,596,102 Rls. 34,370 $
20 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 22,965 332,473,039 Rls. 33,023 $
21 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 15159000 ساير چربيهاي نباتي ثابت و ا جزا ء آنها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 15,230 326,208,028 Rls. 33,310 $
22 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 83099090 در،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذكوردرجاي ديگر 12,984 322,164,202 Rls. 32,522 $
23 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وكابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 61,596 311,962,678 Rls. 31,122 $
24 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 19,200 288,691,200 Rls. 28,800 $
25 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 5,096 264,853,264 Rls. 26,774 $
26 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايك زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 2,332 262,745,795 Rls. 27,171 $
27 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتور 8,627 256,243,638 Rls. 26,166 $
28 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 76161000 ميخ, ميخ سرپهن, ميخ دوپا,پيچ, پيچ مهره خور,مهره... ا زآلومينيوم. 17,655 255,901,270 Rls. 26,463 $
29 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84716020 موشوا ره (mouse) 3,840 254,927,408 Rls. 26,666 $
30 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 85111000 شمع هاي جرقه زن 18,676 251,117,100 Rls. 25,350 $
31 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84279000 ارابه هاي كارگاهي ،غير خودرو ،مجهزبه وسايل بلندكردن يا جابجا كردن , كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 9,950 238,902,400 Rls. 24,151 $
32 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 85167100 دستگاه هاي ا لكتروترميك درست كردن قهوه يا چاي 7,021 233,684,538 Rls. 23,613 $
33 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيكي بجزظروف ملامين 15,496 232,927,349 Rls. 24,047 $
34 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 17,885 232,519,510 Rls. 23,427 $
35 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده ها 9,984 218,156,544 Rls. 21,587 $
36 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 85094000 آسياب ومخلوطكن هاي الكترونيكي خانگي مواد خوراكي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 10,748 213,572,969 Rls. 21,510 $
37 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 94053000 مجموعه چراغهاي الكتريكي از انواعي كه برا ي درخت كريسمس موردا ستفاده قرا رميگيرند 14,076 208,481,200 Rls. 21,289 $
38 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84134000 تلمبه هاي بتون 15,790 198,091,920 Rls. 19,490 $
39 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيكلت (ا زجمله موتورسيكلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 7,826 192,661,794 Rls. 19,449 $
40 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 90303100 مولتي متر 413 185,257,459 Rls. 19,158 $
41 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 67021000 گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن ازپلاستيك 7,055 184,155,151 Rls. 18,438 $
42 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 9,860 171,878,466 Rls. 17,387 $
43 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 39264000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيكي 10,276 169,192,494 Rls. 16,940 $
44 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 87141940 چرخ كامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 20,964 164,403,540 Rls. 16,597 $
45 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 9,626 155,875,800 Rls. 16,305 $
46 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 4,700 154,820,400 Rls. 16,010 $
47 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 83016000 ا جزا ءوقطعات قفل آويزوقفل مغزي وكلوني ا زفلزا ت معمولي. 9,418 147,188,790 Rls. 15,030 $
48 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 498 145,168,454 Rls. 15,012 $
49 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 73211120 ا جاق گازروميزي توكار 2,898 141,518,552 Rls. 14,280 $
50 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا ركه درجاي ديگرمذكورنباشد. 11,840 140,218,825 Rls. 14,153 $
51 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84073330 موتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت 250تا1000 CC براي انواع موتورسيكلت 3,800 139,010,400 Rls. 14,053 $
52 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زكليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيك يك طرفه 7,981 138,511,425 Rls. 14,148 $
53 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 38109090 ساير موادمخصوص تسهيل لحيم كاري وجوش كاري وساير تركيبات كمكي براي لحيم كاري ياجوش دادن سطح فلزات 2,760 137,214,000 Rls. 13,483 $
54 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 95059000 ا شياءبرا ي جشن, كارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن كريسمس ). 9,100 136,586,450 Rls. 13,626 $
55 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 48026200 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودشده بصورت ورق بحالت تانشده يك ضلع ا ز435وضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 15,860 135,663,105 Rls. 13,713 $
56 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,950 124,117,000 Rls. 12,498 $
57 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 3,749 121,680,574 Rls. 12,220 $
58 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 96170000 فلاسك وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدكي داخلي) 10,923 119,952,884 Rls. 11,944 $
59 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 2,719 119,188,869 Rls. 11,949 $
60 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 94018000 نشيمنهايي كه درجاي ديگر ذكر نشده باشد 6,447 111,690,572 Rls. 11,291 $
61 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاومبدلهاي ا ستاتيك برقي 3,593 108,017,224 Rls. 10,815 $
62 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 65059000 كلاه وسايرپوشش هاي سر,كشباف ياقلاب باف, ياتهيه شده ا زتور,وغيره. 3,919 104,639,392 Rls. 10,537 $
63 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 5,506 104,130,176 Rls. 10,304 $
64 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 95039000 سايربازيچه ها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد . 5,036 102,272,092 Rls. 10,157 $
65 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 3,200 100,243,514 Rls. 10,094 $
66 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 33049900 فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 5,440 93,064,560 Rls. 9,503 $
67 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا كثر120سانتيمترباشد 5,232 90,910,348 Rls. 9,299 $
68 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها كه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 18,360 89,337,690 Rls. 9,239 $
69 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 96159000 سنجاق زلف, سنجاق فردهنده, گيره فردهنده, فرزن مووهمانند,غيرا زكالاي مشمول شماره 8516 5,876 87,188,088 Rls. 8,814 $
70 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 85044050 كنترل دور موتورInverter 2,741 85,297,520 Rls. 8,540 $
71 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 95089000 چرخ و فلك و تاب , جايگاه تيرا ندا زي و ساير تفريحات در هوا ي آزا د ,تئاتر سيار 3,173 80,936,320 Rls. 8,009 $
72 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 42021200 رختدا ن, چمدا ن, كيف (برزك, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيك يانسجي 9,854 80,864,802 Rls. 8,382 $
73 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي كه در دفاتر كار مورد استفاده قرار ميگيرند 1,715 78,511,356 Rls. 7,715 $
74 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 85131000 چراغ برقي قابل حمل كه بامنبع نيروي همراه خود كار ميكند 6,785 78,220,292 Rls. 7,718 $
75 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84138200 بالابرهاي آبگونها 4,500 74,414,550 Rls. 7,493 $
76 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيكلت 4,876 65,359,788 Rls. 6,598 $
77 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 4,420 63,336,196 Rls. 6,625 $
78 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 8,611 59,043,000 Rls. 5,862 $
79 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 91132000 بند ودستبندساعت مچي، جيبي وهمانندوقطعات آنها از فلزات معمولي، حتي آبكاري شده باطلايانقره. 1,642 57,507,255 Rls. 5,947 $
80 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس ا ستنلس ا ستيل،حديدشده ،ازچد ن ،آهن يافولاد 4,500 57,289,050 Rls. 5,850 $
81 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 95064090 سايرا شيا و ا دوا ت برا ي تنيس روي ميزبجز را كت 5,000 55,562,064 Rls. 5,467 $
82 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 38249040 پاك كننده هاي صنعتي 12,656 50,649,590 Rls. 5,012 $
83 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 91149000 ا جزا ءوقطعات برا ي ا نوا ع ساعت كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 520 48,787,050 Rls. 5,045 $
84 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف كه دا را ي يك حدا قل تحمل فشارتاحد تركيدگي 6/27 mpa باشند 3,496 48,527,700 Rls. 4,886 $
85 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 85167900 دستگاه هاي ا لكتروترميك برا ي مصارف خانگي ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,012 48,199,536 Rls. 4,736 $
86 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 1,395 47,490,300 Rls. 4,910 $
87 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 70132900 ليوا ن (غيرا زكريستال سرب دا ر وشيشه -سراميك ) 3,885 47,384,568 Rls. 4,656 $
88 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 27030000 تورب ( همچين تورب برا ي تخته پهن ) حتي بهم فشرده 22,100 47,294,000 Rls. 4,814 $
89 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميكروفون 1,818 45,701,455 Rls. 4,726 $
90 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي كشاورزي ياباغباني وگلكاري 3,289 37,193,750 Rls. 3,745 $
91 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزكانكتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 1,628 34,741,040 Rls. 3,593 $
92 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 2,300 33,468,965 Rls. 3,370 $
93 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيكي 2,114 32,901,920 Rls. 3,442 $
94 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لكترونيكي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت كمترا ز150وات 1,887 31,457,241 Rls. 3,253 $
95 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 3,590 28,577,016 Rls. 2,808 $
96 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 746 24,983,221 Rls. 2,584 $
97 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 692 23,846,435 Rls. 2,343 $
98 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريك محفظه 1,699 21,264,635 Rls. 2,199 $
99 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 786 19,494,720 Rls. 2,016 $
100 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 95034900 بازيچه هابه شكل حيوا نات يابه شكل مخلوقات غيرا نسان, غيرا نباشته شده 500 15,246,000 Rls. 1,498 $
101 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي كه درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 1,954 13,089,384 Rls. 1,286 $
102 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 48239000 كاغذومقوا, بريده شده باندا زه معين وا شياءا زكاغذومقوا, ا وا ت سلولزياا لياف سلولزي, غيرمذكوردرجاي ديگر 830 12,753,780 Rls. 1,319 $
103 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سكلت فلزي ،رويه نشده 3,500 12,521,124 Rls. 1,230 $
104 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرك ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 2,500 11,975,040 Rls. 1,177 $
105 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 2,318 10,982,300 Rls. 1,106 $
106 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 414 9,738,000 Rls. 981 $
107 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 368 8,926,500 Rls. 899 $
108 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 85291010 آنتن تلويزيون به جز انتن تلسكوپي 1,947 8,191,263 Rls. 847 $
109 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 300 7,318,080 Rls. 719 $
110 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 42021900 رختدا ن, چمدا ن, كيف برك, كيف ا سناد,كيف مدرسه كه درجاي ديگر مذكور نباشند 552 6,516,640 Rls. 656 $
111 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 420 6,231,960 Rls. 630 $
112 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا ركاست ويدئو 255 4,406,850 Rls. 450 $
113 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 83024200 يرا ق ها , اتصالات واشياء همانند برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي 237 3,857,515 Rls. 379 $
114 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 87141930 كمك فنر براي موتورسيكلتها 2,080 3,852,420 Rls. 389 $
115 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 90322000 مانوستات 250 3,408,300 Rls. 343 $
116 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 73072900 لوازم وا تصالات لوله كشي از فولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 75 3,077,595 Rls. 310 $
117 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاكيزگي از سرا ميك غيرا زچيني غيرمذكوردرجاي ديگر 200 3,049,200 Rls. 300 $
118 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 55 1,616,400 Rls. 163 $
119 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لكترومكانيكي خانگي 65 1,613,300 Rls. 163 $
120 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودكار) 36 658,080 Rls. 65 $
121 1387 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 95036000 پازلها 42 623,196 Rls. 63 $
مجموع کل
29,837,226,122 ريال
مجموع کل
3,010,310 دلار
[1]