آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه )" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 90273010 ا سپكتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 200 1,746,265,573 Rls. 182,454 $
2 1387 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 74032100 آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده 150,000 857,466,000 Rls. 89,985 $
مجموع کل
2,603,731,573 ريال
مجموع کل
272,439 دلار
[1]