آمار کل " واردات از" کشور "غنا" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 غنا 18010090 دا نه كاكائو كامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده كيلوگرم 500,000 12,265,949,577 Rls. 1,320,623 $
2 1387 غنا 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 13 265,401,683 Rls. 29,614 $
مجموع کل
12,531,351,260 ريال
مجموع کل
1,350,237 دلار
[1]