آمار کل " واردات از" کشور "سيشل" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 سيشل 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 1,312 1,102,368,338 Rls. 121,932 $
2 1387 سيشل 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 102 180,639,787 Rls. 18,282 $
مجموع کل
1,283,008,125 ريال
مجموع کل
140,214 دلار
[1]