آمار کل " واردات از" کشور "سومالي" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 سومالي 12074000 تخم كنجد 493,295 3,837,384,943 Rls. 393,417 $
مجموع کل
3,837,384,943 ريال
مجموع کل
393,417 دلار
[1]