آمار کل " واردات از" کشور "سنگال" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 سنگال 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 28 7,386,440 Rls. 734 $
مجموع کل
7,386,440 ريال
مجموع کل
734 دلار
[1]