آمار کل " واردات از" کشور "سن مارينو" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 سن مارينو 39169000 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيك,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 2,758 210,828,467 Rls. 22,110 $
2 1387 سن مارينو 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 875 88,672,031 Rls. 9,820 $
مجموع کل
299,500,498 ريال
مجموع کل
31,930 دلار
[1]