آمار کل " واردات از" کشور "زيمبابوه" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 زيمبابوه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 300,000 1,311,758,000 Rls. 131,333 $
2 1387 زيمبابوه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 154,300 674,672,031 Rls. 67,548 $
3 1387 زيمبابوه 85252020 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده SDH درحد1 STM به ظرفيت 155مگابايت برثانيه وبالاتر 1,320 332,205,143 Rls. 33,916 $
4 1387 زيمبابوه 73221900 را دياتور,باگرم كننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد. 21,192 266,805,093 Rls. 28,953 $
5 1387 زيمبابوه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 13,175 161,042,872 Rls. 17,283 $
6 1387 زيمبابوه 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيك ) 1,965 98,215,701 Rls. 10,275 $
7 1387 زيمبابوه 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 750 40,633,253 Rls. 4,093 $
8 1387 زيمبابوه 85452000 جاروبك هاي زغالي 750 34,366,433 Rls. 3,462 $
9 1387 زيمبابوه 62142000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, كاشكول, چادروروسري, مقنعه وتورصورت وهمانندا زپشم ياكرك 620 32,932,120 Rls. 3,546 $
10 1387 زيمبابوه 85175090 سايردستگاههابراي سيستم هاي كارير يا عددي باسيم بجز كارت مودم داخلي 290 24,910,194 Rls. 2,543 $
11 1387 زيمبابوه 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 1,762 12,591,858 Rls. 1,351 $
12 1387 زيمبابوه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,305 10,048,281 Rls. 1,051 $
13 1387 زيمبابوه 85094000 آسياب ومخلوطكن هاي الكترونيكي خانگي مواد خوراكي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 69 9,590,765 Rls. 971 $
14 1387 زيمبابوه 87089949 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 957 8,814,301 Rls. 946 $
15 1387 زيمبابوه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 140 7,567,913 Rls. 792 $
16 1387 زيمبابوه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 385 5,832,998 Rls. 610 $
17 1387 زيمبابوه 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 100 2,881,916 Rls. 301 $
18 1387 زيمبابوه 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 95 1,921,277 Rls. 201 $
19 1387 زيمبابوه 87089490 غربالك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبراي سواري , سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 105 1,594,660 Rls. 167 $
20 1387 زيمبابوه 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيكي 50 1,200,798 Rls. 126 $
21 1387 زيمبابوه 84821000 بلبرينگ. 8 691,660 Rls. 72 $
22 1387 زيمبابوه 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، كاميون وكاميونت ،ماشين آلات را هسازي وكشاورزي 6 192,128 Rls. 20 $
مجموع کل
3,040,469,395 ريال
مجموع کل
309,560 دلار
[1]