آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري متحده تانزانيا" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 جمهوري متحده تانزانيا 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 94,900 2,555,108,783 Rls. 282,958 $
2 1387 جمهوري متحده تانزانيا 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 184,024 1,277,340,310 Rls. 140,434 $
3 1387 جمهوري متحده تانزانيا 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شكل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 13,592 293,064,059 Rls. 32,657 $
4 1387 جمهوري متحده تانزانيا 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده كركره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيك 370 9,431,182 Rls. 941 $
5 1387 جمهوري متحده تانزانيا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيكي 440 8,832,050 Rls. 881 $
6 1387 جمهوري متحده تانزانيا 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 150 2,530,821 Rls. 252 $
7 1387 جمهوري متحده تانزانيا 59112000 پارچه برا ي ا لك, حتي دوخته ومهيا. 110 2,272,574 Rls. 227 $
8 1387 جمهوري متحده تانزانيا 85319000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 45 1,279,869 Rls. 129 $
9 1387 جمهوري متحده تانزانيا 42021900 رختدا ن, چمدا ن, كيف برك, كيف ا سناد,كيف مدرسه كه درجاي ديگر مذكور نباشند 25 1,177,606 Rls. 117 $
10 1387 جمهوري متحده تانزانيا 70181010 منجوقهاي شيشه ا ي ترا ش خورده وبه صورت مكانيكي پوليش شده 125 909,029 Rls. 91 $
مجموع کل
4,151,946,283 ريال
مجموع کل
458,687 دلار
[1]