آمار کل " واردات از" کشور "توکلائو" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 توکلائو 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيكي چاپ شده 1,132 209,950,000 Rls. 22,724 $
2 1387 توکلائو 90029000 عدسي,منشور,آئينه وسايرعناصرا پتيكي,ا زهرماده, سوا رشده, كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 26 13,700,000 Rls. 1,412 $
مجموع کل
223,650,000 ريال
مجموع کل
24,136 دلار
[1]