آمار کل " واردات از" کشور "الجزاير" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 الجزاير 27101110 بنزين 65,038,394 608,463,810,925 Rls. 66,214,463 $
2 1387 الجزاير 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزكردن ياحديده كردن. 14 46,938,923 Rls. 5,238 $
مجموع کل
608,510,749,848 ريال
مجموع کل
66,219,701 دلار
[1]