آمار کل " واردات از" کشور "اسکاتلند" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 اسکاتلند 87163910 تريلرهاي سردخانه دا ر 102,610 2,490,220,921 Rls. 260,617 $
2 1387 اسکاتلند 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 9,200 232,549,261 Rls. 23,417 $
3 1387 اسکاتلند 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 200 116,020,805 Rls. 12,614 $
4 1387 اسکاتلند 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 38 51,655,675 Rls. 5,076 $
مجموع کل
2,890,446,662 ريال
مجموع کل
301,723 دلار
[1]