آمار کل " واردات از" کشور "استوني" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 استوني 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 1,170,186 11,668,713,708 Rls. 1,223,559 $
2 1387 استوني 95069110 دستگاه TRAD MILL 24,872 2,273,585,209 Rls. 231,381 $
3 1387 استوني 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيكي,ژيمناستيك ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 6,536 540,778,950 Rls. 55,100 $
4 1387 استوني 48044110 كاغذ كرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض حداكثر 94 سانتيمتر سفيد نشده 52,017 450,186,978 Rls. 48,727 $
5 1387 استوني 27030000 تورب ( همچين تورب برا ي تخته پهن ) حتي بهم فشرده 188,000 446,706,258 Rls. 45,939 $
6 1387 استوني 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره 12,000 435,360,933 Rls. 44,312 $
7 1387 استوني 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 4,291 379,023,745 Rls. 38,177 $
8 1387 استوني 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 3,830 279,737,630 Rls. 27,680 $
مجموع کل
16,474,093,411 ريال
مجموع کل
1,714,875 دلار
[1]