آمار کل " واردات از" کشور "اريتره" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 اريتره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 111,132 5,051,135,397 Rls. 559,373 $
2 1387 اريتره 15091000 روغن زيتون بكر 21,699 674,905,264 Rls. 73,954 $
3 1387 اريتره 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 3,000 529,040,844 Rls. 54,473 $
4 1387 اريتره 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 63 203,653,200 Rls. 20,507 $
مجموع کل
6,458,734,705 ريال
مجموع کل
708,307 دلار
[1]