آمار کل " واردات از" کشور "اروگوئه" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 اروگوئه 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 93,208,000 728,230,015,021 Rls. 75,755,690 $
2 1387 اروگوئه 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 826,240 38,084,112,595 Rls. 4,013,773 $
3 1387 اروگوئه 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 245,848 10,834,092,591 Rls. 1,158,894 $
4 1387 اروگوئه 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , كربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 96,869 3,475,886,100 Rls. 379,707 $
5 1387 اروگوئه 15050010 لانولين موردمصرف درصنعت صابون سازي 15,000 657,506,860 Rls. 69,533 $
6 1387 اروگوئه 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 72 80,519,539 Rls. 8,021 $
مجموع کل
781,362,132,706 ريال
مجموع کل
81,385,618 دلار
[1]