آمار کل " واردات از" کشور "آندورا" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 آندورا 84186990 سايرتجهيزات سردكننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراكمي باكندانسور مبدل حرا رتي, بجز چيلرهاي جذبي 10,104 2,051,662,275 Rls. 213,960 $
2 1387 آندورا 33074900 فرآورده ها براي خوشبوكردن و بوزدا يي ا ماكن كه در جاي ديگر مذكور نباشد 70,242 1,979,124,393 Rls. 202,096 $
3 1387 آندورا 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 3,917 1,910,976,864 Rls. 207,291 $
4 1387 آندورا 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته...., باپلي وينيل كلرا يد(C.V.P). 13,800 717,544,196 Rls. 77,665 $
5 1387 آندورا 85431900 شتاب دهنده هاي ذرا ت (غيرا زدستگاههاي مستقركننده يون براي تحريك موادنيمه هادي ) 152 480,879,167 Rls. 52,049 $
6 1387 آندورا 84716060 چاپگر سوزني و چاپگر بانكي 2,530 438,153,011 Rls. 45,311 $
7 1387 آندورا 07134000 عدس غلاف كنده , خشك كرده 66,600 317,647,724 Rls. 35,177 $
8 1387 آندورا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,695 157,508,290 Rls. 17,180 $
9 1387 آندورا 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 1,500 141,647,031 Rls. 15,457 $
10 1387 آندورا 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا ركاست ويدئو 6,500 97,656,641 Rls. 10,617 $
11 1387 آندورا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 2,339 26,226,737 Rls. 2,605 $
12 1387 آندورا 85354090 برق گير ,محدودكننده ولتاژ ,مسدودكننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 11 13,738,140 Rls. 1,391 $
13 1387 آندورا 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 180 13,140,625 Rls. 1,311 $
14 1387 آندورا 85281222 تلويزيون رنگي با صفحهLCD بيش از 30اينچ 45 10,382,984 Rls. 1,063 $
15 1387 آندورا 64051000 سايركفشها كه درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 85 6,692,744 Rls. 699 $
16 1387 آندورا 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 55 542,921 Rls. 57 $
مجموع کل
8,363,523,743 ريال
مجموع کل
883,927 دلار
[1]