آمار کل " واردات از" کشور "آروبا" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 آروبا 76129090 چليك ،بشكه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا كثر 300ليتر 37,985 2,867,066,622 Rls. 284,770 $
2 1387 آروبا 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 590 519,823,726 Rls. 54,312 $
مجموع کل
3,386,890,348 ريال
مجموع کل
339,083 دلار
[1]