آمار کل " واردات از" کشور "پورتوريکو" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 پورتوريکو 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 10 201,084,153 Rls. 21,536 $
2 1386 پورتوريکو 90215000 دستگاههاي محرك ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 5 135,039,788 Rls. 14,492 $
مجموع کل
336,123,941 ريال
مجموع کل
36,029 دلار
[1]