آمار کل " واردات از" کشور "نيجريه" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 نيجريه 13012000 صمغ عربي طبيعي 14,000 512,921,563 Rls. 55,517 $
2 1386 نيجريه 85481029 ا نباره هاي برقي مصرف شده 19,000 70,896,435 Rls. 7,602 $
مجموع کل
583,817,998 ريال
مجموع کل
63,119 دلار
[1]