آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ازاد خرمشهر(اروند)" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 309,000 2,198,930,000 Rls. 236,000 $
2 1386 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 26,821 645,647,260 Rls. 69,149 $
مجموع کل
2,844,577,260 ريال
مجموع کل
305,149 دلار
[1]