آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد کيش" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 منطقه آزاد کيش 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 5,122,978 95,447,812,961 Rls. 10,262,908 $
2 1386 منطقه آزاد کيش 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 3,134,016 34,073,117,162 Rls. 3,660,252 $
3 1386 منطقه آزاد کيش 33049900 فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 274,569 32,123,126,438 Rls. 3,456,462 $
4 1386 منطقه آزاد کيش 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا كمي(Compression) 1,107,320 31,985,568,045 Rls. 3,444,821 $
5 1386 منطقه آزاد کيش 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,683,175 31,003,040,079 Rls. 3,332,716 $
6 1386 منطقه آزاد کيش 33030000 عطريات وا دو توا لت ها(waters toilet) 260,610 24,982,354,141 Rls. 2,689,204 $
7 1386 منطقه آزاد کيش 84705000 ماشين هاي صندوق ثبات 90,207 22,894,421,342 Rls. 2,471,393 $
8 1386 منطقه آزاد کيش 85421000 كارتهاي توا م بايك مدا ر مجتمع ا لكترونيكي (كارتهاي هوشمندsmart cards ) 19,305 21,500,040,559 Rls. 2,323,645 $
9 1386 منطقه آزاد کيش 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 645,626 20,658,462,788 Rls. 2,222,784 $
10 1386 منطقه آزاد کيش 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 2,536,323 16,385,805,212 Rls. 1,758,362 $
11 1386 منطقه آزاد کيش 85252010 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده ا ز نوع PDH باظرفيت بالاتر ا ز 34مگابايت درثانيه 8,629 15,643,635,283 Rls. 1,688,079 $
12 1386 منطقه آزاد کيش 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 1,544,907 14,417,441,603 Rls. 1,551,081 $
13 1386 منطقه آزاد کيش 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتكستوره 407,617 13,122,531,221 Rls. 1,410,172 $
14 1386 منطقه آزاد کيش 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 1,379,137 10,584,078,159 Rls. 1,138,471 $
15 1386 منطقه آزاد کيش 85094000 آسياب ومخلوطكن هاي الكترونيكي خانگي مواد خوراكي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 496,273 9,766,835,849 Rls. 1,054,498 $
16 1386 منطقه آزاد کيش 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكار هيدروليكي يا پنوماتيكي 12,436 9,068,979,433 Rls. 978,036 $
17 1386 منطقه آزاد کيش 85091000 جاروهاي برقي خانگي ,با موتور برقي ،همچينين جاروهاي برقي براي كشش مواد خشك وتر 266,024 8,775,230,513 Rls. 943,876 $
18 1386 منطقه آزاد کيش 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 5,872 8,617,175,961 Rls. 929,424 $
19 1386 منطقه آزاد کيش 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذكوردرجاي ديگر 64,642 7,651,999,067 Rls. 817,410 $
20 1386 منطقه آزاد کيش 84295122 لودر مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وكمتر،بيل دار ،بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از270اسب بخار 60,000 7,201,651,476 Rls. 776,040 $
21 1386 منطقه آزاد کيش 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 2,301 6,619,755,985 Rls. 712,381 $
22 1386 منطقه آزاد کيش 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 35,862 6,124,860,944 Rls. 662,070 $
23 1386 منطقه آزاد کيش 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده ها 225,143 5,517,228,428 Rls. 594,859 $
24 1386 منطقه آزاد کيش 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها كه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 1,455,558 5,157,474,891 Rls. 557,104 $
25 1386 منطقه آزاد کيش 85269100 دستگاههاي كمك ناوبري را ديوئي 1,532 5,107,269,368 Rls. 554,716 $
26 1386 منطقه آزاد کيش 18069000 شكلات, غيره, حاوي كاكائو,به صورت غيرا زبلوك, تخته, ميله ياقلم, غيرمذكوردرجاي ديگر 133,365 4,984,550,776 Rls. 537,503 $
27 1386 منطقه آزاد کيش 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 9,213 4,940,509,662 Rls. 530,722 $
28 1386 منطقه آزاد کيش 89031000 قايقهاي قابل باد كردن 2,162 4,522,290,654 Rls. 484,964 $
29 1386 منطقه آزاد کيش 90302000 نوسان سنج ا شعه كاتوديك ونوسان نگار ا شعه كاتوديك 185 4,499,405,555 Rls. 482,175 $
30 1386 منطقه آزاد کيش 85167100 دستگاه هاي ا لكتروترميك درست كردن قهوه يا چاي 155,655 4,451,603,777 Rls. 480,895 $
31 1386 منطقه آزاد کيش 33051000 شامپوها 78,226 4,286,209,528 Rls. 461,381 $
32 1386 منطقه آزاد کيش 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 19,223 4,263,081,945 Rls. 457,167 $
33 1386 منطقه آزاد کيش 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 76,371 4,248,925,063 Rls. 456,928 $
34 1386 منطقه آزاد کيش 40131000 لاستيك تويي ا زكائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 377,103 4,006,658,141 Rls. 430,346 $
35 1386 منطقه آزاد کيش 84159010 ا جزا وقطعات تعرفه 841510 104,037 3,624,574,042 Rls. 391,146 $
36 1386 منطقه آزاد کيش 85392220 لامپ حبابي رشته ا ي 25ا لي 200وا ت ،براي ولتاژ بيشتر از100ولت 377,701 3,546,257,480 Rls. 381,158 $
37 1386 منطقه آزاد کيش 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 6,130 3,109,179,910 Rls. 336,203 $
38 1386 منطقه آزاد کيش 64021990 ساير كفشهاي ورزشي غيرمذكوركه تخت بيروني ورويه انها ازكائوچوياپلاستيك باشد 45,387 2,952,066,588 Rls. 317,718 $
39 1386 منطقه آزاد کيش 85164000 ا توي برقي 55,389 2,883,794,266 Rls. 311,296 $
40 1386 منطقه آزاد کيش 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر(tuner video)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 26,649 2,863,129,298 Rls. 308,340 $
41 1386 منطقه آزاد کيش 84849010 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرهاوواشر هاي همانند باتركيبات مختلف مربوط به خودروهاي سوا ري ،سوا ري كار و وانت 8,769 2,835,767,457 Rls. 305,975 $
42 1386 منطقه آزاد کيش 84501910 ماشين لباسشويي نيمه ا توماتيك دوقلو فاقد ا لمنت جهت خشك كردن 140,500 2,685,546,156 Rls. 287,961 $
43 1386 منطقه آزاد کيش 84182900 يخچال هاي خانگي كه درجاي ديگرمذكورنباشند 49,226 2,552,895,892 Rls. 275,119 $
44 1386 منطقه آزاد کيش 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 1,633 2,506,605,000 Rls. 269,882 $
45 1386 منطقه آزاد کيش 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 61,354 2,502,873,268 Rls. 269,857 $
46 1386 منطقه آزاد کيش 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 404 2,465,590,875 Rls. 266,530 $
47 1386 منطقه آزاد کيش 85438990 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 9,014 2,448,545,175 Rls. 264,112 $
48 1386 منطقه آزاد کيش 17049000 شيريني (همچنين شكلات سفيد) ,بدون كاكائو ,كه در جاي ديگري مذكور نباشد 83,323 2,424,100,876 Rls. 260,585 $
49 1386 منطقه آزاد کيش 85103000 دستگاههاي موزدايي توا م شده با موتور برقي,(غيرا ز ريش ترا ش و ماشين هاي موزني ) 49,400 2,411,589,320 Rls. 260,413 $
50 1386 منطقه آزاد کيش 85281222 تلويزيون رنگي با صفحهLCD بيش از 30اينچ 7,360 2,374,165,424 Rls. 255,291 $
51 1386 منطقه آزاد کيش 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوكابين مجزا( كابين كنترل وهدا يت خودرو وكابين جرثقيل )به نحوي كه كاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 79,600 2,256,173,700 Rls. 243,332 $
52 1386 منطقه آزاد کيش 88024000 هوا پيماوسايروسايل نقليه هوا ئي بدون باربه وزن بيش ا زkgr15000 10,208 2,215,389,590 Rls. 238,676 $
53 1386 منطقه آزاد کيش 95034900 بازيچه هابه شكل حيوا نات يابه شكل مخلوقات غيرا نسان, غيرا نباشته شده 156,120 2,199,820,692 Rls. 236,262 $
54 1386 منطقه آزاد کيش 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 39,000 2,045,618,886 Rls. 217,967 $
55 1386 منطقه آزاد کيش 85291040 ا جزا ء وقطعات آ نتنهاي مربوط به دستگاههاي صوتي وتصويري 2,854 1,973,257,338 Rls. 211,588 $
56 1386 منطقه آزاد کيش 85239090 ساير حاملين ا ماده ضبط نشده غير مذكور درجاي ديگر 26,100 1,960,486,172 Rls. 210,772 $
57 1386 منطقه آزاد کيش 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 1,370,000 1,828,040,647 Rls. 197,231 $
58 1386 منطقه آزاد کيش 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 73,035 1,752,045,140 Rls. 187,971 $
59 1386 منطقه آزاد کيش 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 157,000 1,709,259,457 Rls. 183,733 $
60 1386 منطقه آزاد کيش 95010000 بازيچه هاي چرخدا ركه برا ي سوا رشدن كودكان طرا حي شده , سه چرخه وروروئك وساير 156,247 1,647,465,986 Rls. 177,438 $
61 1386 منطقه آزاد کيش 64041190 سايركفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 27,229 1,579,077,535 Rls. 170,537 $
62 1386 منطقه آزاد کيش 90331090 سايرترموكوبل هابجزترموكوبل يكبارمصرف برا ي ترمومتر 101 1,535,841,800 Rls. 165,251 $
63 1386 منطقه آزاد کيش 34011190 سايرصابونهابرا ي مصارف پاكيزگي به شكل شمش ياميله چونه تكه قالبي وكاغذآغشته شده به موادپاك كننده 22,484 1,529,908,580 Rls. 164,926 $
64 1386 منطقه آزاد کيش 33059000 فرآورده ها برا ي پاكيزگي و آرا يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 70,762 1,522,278,639 Rls. 164,008 $
65 1386 منطقه آزاد کيش 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشك وكيسه خوا ب 98,138 1,498,589,112 Rls. 161,173 $
66 1386 منطقه آزاد کيش 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشك كرده 347,000 1,496,007,625 Rls. 161,108 $
67 1386 منطقه آزاد کيش 85447010 كابل ا لياف ا پتيكي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشكل از الياف منفردا غلاف دارشده 25 1,484,544,800 Rls. 160,613 $
68 1386 منطقه آزاد کيش 20060000 ا نوا ع ميوه , پوست ميوه و ساير ا جزا ء نباتات , پرورده (محفوظ شده ) در قند 490,320 1,409,047,248 Rls. 151,099 $
69 1386 منطقه آزاد کيش 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 4,199 1,327,050,437 Rls. 142,849 $
70 1386 منطقه آزاد کيش 85098000 دستگاههاي ا لكترونيكي خانگي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد,توا م شده با موتور برقي 45,477 1,317,791,794 Rls. 142,176 $
71 1386 منطقه آزاد کيش 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 19,700 1,281,827,308 Rls. 138,492 $
72 1386 منطقه آزاد کيش 85282100 مونيتورهاي ويدئويي رنگي 4,149 1,267,334,661 Rls. 136,178 $
73 1386 منطقه آزاد کيش 89019000 وسايل نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايل نقليه آبي برا ي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 346,000 1,204,077,000 Rls. 130,030 $
74 1386 منطقه آزاد کيش 64059000 ساير كفش ها كه درجاي ديگرگفته نشده 25,143 1,187,164,514 Rls. 127,794 $
75 1386 منطقه آزاد کيش 98870436 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 61% و بيشتر بجز لاستيك 63,360 1,154,222,674 Rls. 123,764 $
76 1386 منطقه آزاد کيش 33041000 فرآورده ها برا ي آرا يش لب 4,929 1,127,627,157 Rls. 121,024 $
77 1386 منطقه آزاد کيش 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 3,835 1,106,590,000 Rls. 118,656 $
78 1386 منطقه آزاد کيش 08011100 نارگيل خشك كرده ( coconuts,desiceated ) 256,500 1,105,506,729 Rls. 118,550 $
79 1386 منطقه آزاد کيش 29190000 ا سترهاي فسفريك, واملاح آنها (بانضمام لاكتوفسفات ها) ;مشتقات ... آنها 42,400 1,089,100,000 Rls. 116,823 $
80 1386 منطقه آزاد کيش 85163100 موخشك كن هاي ا لكتروترميك 27,475 1,038,038,056 Rls. 112,084 $
81 1386 منطقه آزاد کيش 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تكميل نشده بشكل نوا ر). 28,305 1,009,895,630 Rls. 109,242 $
82 1386 منطقه آزاد کيش 95021000 عروسكهائيكه منحصراٌ به شكل ا نسان هستند,حتي ملبس 60,771 1,005,875,120 Rls. 108,504 $
83 1386 منطقه آزاد کيش 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 4,800 985,649,750 Rls. 106,052 $
84 1386 منطقه آزاد کيش 95039000 سايربازيچه ها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد . 69,959 934,730,579 Rls. 100,611 $
85 1386 منطقه آزاد کيش 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا كثر125وا ت 35,142 933,414,272 Rls. 100,760 $
86 1386 منطقه آزاد کيش 84294012 غلطك را ه سازي مستعمل , باسال ساخت 5سال وكمتر,باقدرت 150اسب بخار وكمتر . 51,000 932,364,150 Rls. 100,319 $
87 1386 منطقه آزاد کيش 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتكه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 34,000 905,571,134 Rls. 97,900 $
88 1386 منطقه آزاد کيش 90069900 اجزاء وقطعات ومتفرعات, دستگاههاولامپ توليد نور آذرخشي درعكاسي غيراز لامپ تخليه ا لكتريكي 8539 623 883,741,333 Rls. 94,764 $
89 1386 منطقه آزاد کيش 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 88,072 874,231,621 Rls. 93,283 $
90 1386 منطقه آزاد کيش 95067000 ا سكيت روي يخ وا سكيت روي زمين, كفشهاي ا سكيتينگ دا را ي ملحقات ا سكيت. 43,322 825,482,880 Rls. 88,919 $
91 1386 منطقه آزاد کيش 85167200 دستگاه برشته كردن نان (toaster) 51,358 823,254,596 Rls. 88,858 $
92 1386 منطقه آزاد کيش 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 6,735 805,544,317 Rls. 86,552 $
93 1386 منطقه آزاد کيش 64021910 كفش هاي دو ميدا ني زيرپيچ دا ر وميخ دا ر بارويه كائوچو ياپلاستيك 10,388 791,784,285 Rls. 85,260 $
94 1386 منطقه آزاد کيش 60012200 پارچه هاي پرزحلقوي ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي,كشباف ياقلاب باف. 17,689 781,695,785 Rls. 84,025 $
95 1386 منطقه آزاد کيش 40027000 كائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 28,800 767,642,532 Rls. 82,720 $
96 1386 منطقه آزاد کيش 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 13,000 765,012,893 Rls. 82,666 $
97 1386 منطقه آزاد کيش 40116310 دا ري توليد دا خلي لاستيكها ي نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي وسايل نقليه ساختمان با طوقه قطر بيشتراز 61 سانتيمتر 66,000 760,282,329 Rls. 81,821 $
98 1386 منطقه آزاد کيش 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزا سيون 40,000 756,197,520 Rls. 81,085 $
99 1386 منطقه آزاد کيش 82159900 قاشق, چنگال, ملاقه, كفگير...ياا شياءسرميزهمانند,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 34,937 739,517,437 Rls. 79,781 $
100 1386 منطقه آزاد کيش 40023100 كائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) 21,600 689,609,400 Rls. 73,480 $
101 1386 منطقه آزاد کيش 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذكوردرجاي ديگر 22,767 661,937,680 Rls. 70,954 $
102 1386 منطقه آزاد کيش 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 7,500 647,265,306 Rls. 70,058 $
103 1386 منطقه آزاد کيش 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذكوردر جاي ديگر 447 644,202,450 Rls. 69,076 $
104 1386 منطقه آزاد کيش 44103200 ساير تخته هاا زچوب كه سطح آن پوشانده شده با كاغذ آغشته به ملامين 569,926 623,254,875 Rls. 67,062 $
105 1386 منطقه آزاد کيش 70109090 سايرقرا به بطري فلاسك ظرف دهان گشادكوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذكوردرجاي ديگر 26,016 620,814,460 Rls. 66,694 $
106 1386 منطقه آزاد کيش 85261000 دستگاههاي را دا ر 900 613,450,656 Rls. 66,297 $
107 1386 منطقه آزاد کيش 09050020 وا نيل به صورت كوبيده دربسته بنديهاي غير خرده فروشي 4,000 605,069,071 Rls. 64,922 $
108 1386 منطقه آزاد کيش 48119000 ساير كاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشكل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذكوردرجاي ديگر 15,830 591,015,915 Rls. 63,414 $
109 1386 منطقه آزاد کيش 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لكترومكانيكي خانگي 37,592 586,770,067 Rls. 63,250 $
110 1386 منطقه آزاد کيش 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته...., باپلي وينيل كلرا يد(C.V.P). 51,833 570,852,199 Rls. 61,507 $
111 1386 منطقه آزاد کيش 85438100 كارتها واتيكت هايي كه تحت تأثير مجاورت بكار مي افتند (cards and tags proximity) 1,864 562,298,832 Rls. 60,457 $
112 1386 منطقه آزاد کيش 85239010 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R ، DVDR 8,000 557,767,058 Rls. 59,808 $
113 1386 منطقه آزاد کيش 85447090 سايركابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 9,800 553,718,122 Rls. 59,552 $
114 1386 منطقه آزاد کيش 55161400 پارچه هاي تاروپودباف چاپ شده, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريكسره مصنوعي. 28,151 540,721,481 Rls. 58,329 $
115 1386 منطقه آزاد کيش 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيكي غير مذكور درجاي ديگر 52,982 536,150,733 Rls. 57,517 $
116 1386 منطقه آزاد کيش 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذكور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذكوردرجاي ديگر 7,301 535,659,176 Rls. 58,140 $
117 1386 منطقه آزاد کيش 84733091 اجزاء وقطعات كارتريج ليزري 1,840 523,146,719 Rls. 56,017 $
118 1386 منطقه آزاد کيش 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 987 509,844,645 Rls. 54,846 $
119 1386 منطقه آزاد کيش 90065900 ساير دوربين هاي عكاسي غيرمذكور(غيرا زدوربينهاي سينماتوگرافي ) 11 486,172,500 Rls. 52,131 $
120 1386 منطقه آزاد کيش 34011140 صابون طبي 5,700 477,727,690 Rls. 51,669 $
121 1386 منطقه آزاد کيش 33072000 بوزدا هاي بدن و ضد ترشح عرق 4,906 473,390,754 Rls. 50,995 $
122 1386 منطقه آزاد کيش 94038000 مبلهاي از خيزران ،اوزيه ،بامبو يامواد ديگر كه درجاي ديگري مذكورنباشند0 29,683 467,547,749 Rls. 50,457 $
123 1386 منطقه آزاد کيش 95038000 بازيچه هاومدلها,توا م باموتور,غيرمذكور درجاي ديگر 19,208 464,443,370 Rls. 49,922 $
124 1386 منطقه آزاد کيش 68051020 تسمه هاي سنباده با محيط كمتر ا ز 4متر طول روي تكيه گاه ازپارچه نسجي تاروپودباف 8,860 452,353,451 Rls. 48,838 $
125 1386 منطقه آزاد کيش 90049000 عينك, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينك آفتابي) 7,430 441,837,641 Rls. 47,715 $
126 1386 منطقه آزاد کيش 40139090 لاستيك تويي ا ز كائوچو بجز براي وسايل نقليه 50,300 427,379,342 Rls. 45,998 $
127 1386 منطقه آزاد کيش 28230000 ا كسيدهاي تيتان 18,000 422,460,960 Rls. 45,701 $
128 1386 منطقه آزاد کيش 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 10,150 417,459,147 Rls. 44,579 $
129 1386 منطقه آزاد کيش 96082000 قلم وقلمهاي علامتگذا ري بانوك نمدي وياسايرنوكهاي متخلخل. 8,923 414,965,723 Rls. 44,651 $
130 1386 منطقه آزاد کيش 85319000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,595 414,420,228 Rls. 44,492 $
131 1386 منطقه آزاد کيش 40169200 مدا د پاك كن ا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 22,808 410,381,938 Rls. 44,247 $
132 1386 منطقه آزاد کيش 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10كيلوگرم 6,900 410,214,400 Rls. 44,204 $
133 1386 منطقه آزاد کيش 37021000 فيلم عكاسي بصورت رول, برا ي ا شعه ا يكس عكسبردا ري نشده 3,800 406,307,499 Rls. 43,783 $
134 1386 منطقه آزاد کيش 17041000 آدا مس 43,125 401,745,363 Rls. 43,149 $
135 1386 منطقه آزاد کيش 40129000 لاستيك روئي توپريانيمه توپر،لاستيك ونوار دوررينگ چرخ ا ز كائوچو 54,500 396,636,368 Rls. 42,539 $
136 1386 منطقه آزاد کيش 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 189 382,653,022 Rls. 41,076 $
137 1386 منطقه آزاد کيش 85111000 شمع هاي جرقه زن 7,959 378,807,000 Rls. 40,741 $
138 1386 منطقه آزاد کيش 39074000 پلي كربنات ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 15,000 377,852,255 Rls. 41,255 $
139 1386 منطقه آزاد کيش 85393140 لامپ كم مصرف بدون بالاست 3,664 363,647,715 Rls. 39,026 $
140 1386 منطقه آزاد کيش 42021900 رختدا ن, چمدا ن, كيف برك, كيف ا سناد,كيف مدرسه كه درجاي ديگر مذكور نباشند 14,793 330,318,502 Rls. 35,608 $
141 1386 منطقه آزاد کيش 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 74,414 328,687,789 Rls. 35,486 $
142 1386 منطقه آزاد کيش 40121200 لاستيك رويي روكش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در ا توبوس يا ا تومبيل باري 51,980 327,396,176 Rls. 35,278 $
143 1386 منطقه آزاد کيش 85165000 فر (oven) ميكروويو 12,040 325,567,108 Rls. 34,895 $
144 1386 منطقه آزاد کيش 82119400 تيغه برا ي كاردوچاقو 20,232 311,838,661 Rls. 33,608 $
145 1386 منطقه آزاد کيش 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمكعب 2,400 310,912,665 Rls. 33,656 $
146 1386 منطقه آزاد کيش 88022000 هوا پيماوسايروسايل نقليه هوا ئي,بدون باربه وزن حدا كثرkgr2000 400 310,202,382 Rls. 33,377 $
147 1386 منطقه آزاد کيش 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زتركيباتي كه ا ساس آنهاگچ باشد,كه درجاي ديگرگفته نشده 11,545 306,987,708 Rls. 33,178 $
148 1386 منطقه آزاد کيش 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 13,605 303,201,138 Rls. 32,779 $
149 1386 منطقه آزاد کيش 95066210 توپ فوتبال , بسكتبال , وا ليبال, هندبال 7,470 299,758,439 Rls. 32,186 $
150 1386 منطقه آزاد کيش 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 568 299,151,061 Rls. 32,161 $
151 1386 منطقه آزاد کيش 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 7,603 295,501,139 Rls. 31,967 $
152 1386 منطقه آزاد کيش 85252050 ا نوا ع هدفون توا م شده باميكروفون ا زنوع بي سيم (Hands free) 91 295,060,180 Rls. 31,795 $
153 1386 منطقه آزاد کيش 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيكي بجزظروف ملامين 20,313 282,973,044 Rls. 30,496 $
154 1386 منطقه آزاد کيش 85393290 ساير لامپهاي بخار جيوه يا سديم وهالوژنه فلزي بيش ا ز 500 وا ت 19,545 281,967,968 Rls. 30,358 $
155 1386 منطقه آزاد کيش 32131000 رنگ ها بصورت مجموعه 5,530 281,936,048 Rls. 30,589 $
156 1386 منطقه آزاد کيش 90091100 دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك , كه به طريقه نسخه بردا ري مستقيم ا زتصويرا صلي روي كپي(فرآيندمستقيم ) كارمي كند 7,000 278,728,430 Rls. 30,019 $
157 1386 منطقه آزاد کيش 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي 16,855 277,819,862 Rls. 29,825 $
158 1386 منطقه آزاد کيش 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 1,510 272,897,382 Rls. 29,490 $
159 1386 منطقه آزاد کيش 84714930 ماشينهاي لكونايزر( داده پردازي ) شامل رايانه ،پرينتر، اسكنر ،فتوكپي ،فاكس ،تلفن ،راديو ،تلويزيون ،دوربين عكاسي ،فيلمبرداري و دستگاههاي ضبط و پخش سي دي و دي وي دي به صورت يكپارچه 4,280 266,055,474 Rls. 28,664 $
160 1386 منطقه آزاد کيش 02021010 گوشت گوساله بصورت لاشه ياشقه يخ زده 25,697 253,638,023 Rls. 27,162 $
161 1386 منطقه آزاد کيش 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 765 247,599,295 Rls. 26,802 $
162 1386 منطقه آزاد کيش 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 17,600 245,632,456 Rls. 26,173 $
163 1386 منطقه آزاد کيش 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك ، برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت وترا كتور كشاورزي 16,200 243,604,300 Rls. 26,127 $
164 1386 منطقه آزاد کيش 84716010 صفحه كليد(keyboard) 5,683 241,173,870 Rls. 25,882 $
165 1386 منطقه آزاد کيش 62122000 گن وگن تنكه ا ي. 6,371 236,466,060 Rls. 25,338 $
166 1386 منطقه آزاد کيش 85161090 سايرآبگرمكنهاي فوري يامخزني برقي وگرم كن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردكن توام 5,815 233,197,494 Rls. 25,214 $
167 1386 منطقه آزاد کيش 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 1,746 232,811,081 Rls. 25,125 $
168 1386 منطقه آزاد کيش 58013200 پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي قطع شده, را ه را ه ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي 7,350 231,140,640 Rls. 24,980 $
169 1386 منطقه آزاد کيش 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 150,000 215,017,650 Rls. 23,175 $
170 1386 منطقه آزاد کيش 48114100 كاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 21,054 213,355,856 Rls. 23,080 $
171 1386 منطقه آزاد کيش 62129000 بندشلوا ر,بندجورا ب وا شياءهمانند. 6,748 210,388,487 Rls. 22,668 $
172 1386 منطقه آزاد کيش 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذكوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي كه درجاي ديگرمذكورنباش 7,269 208,121,232 Rls. 22,426 $
173 1386 منطقه آزاد کيش 84713090 ماشين خودكاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه كليدومونتيورغيرمذكوردرجاي ديگر 575 207,866,780 Rls. 22,291 $
174 1386 منطقه آزاد کيش 84371000 ماشين برا ي پاك كردن, جوركردن يادرجه بندي كردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشك كرده 1,620 205,843,900 Rls. 22,072 $
175 1386 منطقه آزاد کيش 96132000 فندك جيبي,گازي, قابل پركردن. 19,612 204,882,528 Rls. 22,076 $
176 1386 منطقه آزاد کيش 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذكور 10,874 204,574,200 Rls. 22,085 $
177 1386 منطقه آزاد کيش 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تكيه گاه ا زكاغذيامقوا غيرمذكوردر جاي ديگر 9,329 202,493,995 Rls. 21,847 $
178 1386 منطقه آزاد کيش 52091900 پارچه تاروپودي, ا زپنبه, سفيدنشده, باحدا قل 85%پنبه, هرمترمربع حدا قل 200گرم غيرمذكوردرجاي 6,444 202,238,008 Rls. 21,875 $
179 1386 منطقه آزاد کيش 62104000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,مردا نه ياپسرا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903، 5907 1,520 201,130,639 Rls. 21,611 $
180 1386 منطقه آزاد کيش 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذكوردرجاي ديگر. 17 195,196,725 Rls. 21,045 $
181 1386 منطقه آزاد کيش 68127000 ا لياف فشرده پنبه نسوزبرا ي درزگيري بصورت ورق ورول 18,180 192,575,022 Rls. 20,663 $
182 1386 منطقه آزاد کيش 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 19,760 191,962,702 Rls. 20,766 $
183 1386 منطقه آزاد کيش 39162090 تك رشته هاييكه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيكmm بيشترباشدميله... ا زپليمرهاي كلروروينيل 9,962 189,442,488 Rls. 20,384 $
184 1386 منطقه آزاد کيش 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 120 181,990,509 Rls. 19,577 $
185 1386 منطقه آزاد کيش 44113900 تخته فيبرباجرم مخصوص بين 35/0تا5/0گرم درسانتيمترمكعب كارشده 21,000 178,138,227 Rls. 19,196 $
186 1386 منطقه آزاد کيش 44092000 چوب ا زتيره غيركاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد 18,500 173,163,571 Rls. 18,572 $
187 1386 منطقه آزاد کيش 74122000 لوا زم وا تصالات لوله كشي از آلياژهاي مس. 2,068 171,446,751 Rls. 18,443 $
188 1386 منطقه آزاد کيش 64051000 سايركفشها كه درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 1,761 170,257,856 Rls. 18,305 $
189 1386 منطقه آزاد کيش 59113100 پارچه هاي نسجي ونمدهابرا ي ماشين هاي كاغذسازي, بوزن هرمترمربع كمترا ز650گرم. 3,088 169,931,572 Rls. 18,411 $
190 1386 منطقه آزاد کيش 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاكيزگي از سرا ميك غيرا زچيني غيرمذكوردرجاي ديگر 18,090 169,018,683 Rls. 18,178 $
191 1386 منطقه آزاد کيش 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 4,456 162,431,751 Rls. 17,573 $
192 1386 منطقه آزاد کيش 90312000 دستگاههاي آزمايش 430 158,711,528 Rls. 17,020 $
193 1386 منطقه آزاد کيش 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشكي غيرمذكور 8,684 157,956,073 Rls. 16,885 $
194 1386 منطقه آزاد کيش 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذكور درجاي ديگر 616 157,787,650 Rls. 16,867 $
195 1386 منطقه آزاد کيش 40151930 دستكش كارگري وصنعتي 8,824 156,539,457 Rls. 16,800 $
196 1386 منطقه آزاد کيش 12022000 بادا م زميني (آرا شيد)پوست كنده , تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده باشد 22,000 156,059,382 Rls. 16,860 $
197 1386 منطقه آزاد کيش 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 1,283 155,610,650 Rls. 16,843 $
198 1386 منطقه آزاد کيش 85361030 فيوز فشنگي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت . 11,996 154,651,363 Rls. 16,713 $
199 1386 منطقه آزاد کيش 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توكردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 4,830 154,530,531 Rls. 16,642 $
200 1386 منطقه آزاد کيش 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذكور درجاي ديگر 5 145,807,109 Rls. 15,502 $
مجموع کل
644,984,184,686 ريال
مجموع کل
69,422,874 دلار