آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد چابهار" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 منطقه آزاد چابهار 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيك 3,570,713 559,242,496,283 Rls. 60,079,157 $
2 1386 منطقه آزاد چابهار 85281212 تلوزيون رنگي 30ا ينچ وكمتر با صفحهLCD 587,808 184,875,513,101 Rls. 19,958,720 $
3 1386 منطقه آزاد چابهار 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا كمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 1,809,801 177,462,748,020 Rls. 19,090,792 $
4 1386 منطقه آزاد چابهار 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 842,890 118,623,731,117 Rls. 12,739,784 $
5 1386 منطقه آزاد چابهار 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 3,405,545 101,044,167,120 Rls. 10,855,572 $
6 1386 منطقه آزاد چابهار 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك ، برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت وترا كتور كشاورزي 1,335,895 68,958,283,752 Rls. 7,432,075 $
7 1386 منطقه آزاد چابهار 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 911,690 52,409,408,072 Rls. 5,625,806 $
8 1386 منطقه آزاد چابهار 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 4,995,804 50,699,947,054 Rls. 5,444,221 $
9 1386 منطقه آزاد چابهار 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتكه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 861,065 48,486,124,359 Rls. 5,209,804 $
10 1386 منطقه آزاد چابهار 98870322 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 33% ا لي 34% بجز لاستيك 1,553,761 46,416,446,358 Rls. 4,982,798 $
11 1386 منطقه آزاد چابهار 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 738,420 46,168,860,629 Rls. 5,009,518 $
12 1386 منطقه آزاد چابهار 87084090 جعبه دنده بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ،سوا ري كار، وا نت وترا كتوركشاورزي 136,320 46,106,755,636 Rls. 4,947,546 $
13 1386 منطقه آزاد چابهار 98870442 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربكس ، ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 646,931 37,210,302,183 Rls. 4,022,735 $
14 1386 منطقه آزاد چابهار 84143010 كمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووات) 702,754 34,049,792,861 Rls. 3,656,388 $
15 1386 منطقه آزاد چابهار 98870342 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سوا ري كاربا ساخت دا خل كمترا ز 14% (full c.k.d) بجز لاستيك 270,298 30,671,079,134 Rls. 3,320,099 $
16 1386 منطقه آزاد چابهار 85281219 تلويزيونهاي رنگي 30 اينچ وكمتر بجز با صفحه پلاسما وLCD 621,960 29,530,386,244 Rls. 3,185,868 $
17 1386 منطقه آزاد چابهار 85091000 جاروهاي برقي خانگي ,با موتور برقي ،همچينين جاروهاي برقي براي كشش مواد خشك وتر 696,229 28,257,217,545 Rls. 3,044,516 $
18 1386 منطقه آزاد چابهار 98870357 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سوا ري كار،با ساخت دا خل 43% ا لي 44% بجز لاستيك 296,870 26,512,138,250 Rls. 2,845,312 $
19 1386 منطقه آزاد چابهار 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 616,796 24,900,550,259 Rls. 2,675,782 $
20 1386 منطقه آزاد چابهار 02023020 گوشت را سته گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 1,149,945 23,550,911,814 Rls. 2,541,648 $
21 1386 منطقه آزاد چابهار 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتكه 777,850 22,330,199,321 Rls. 2,405,745 $
22 1386 منطقه آزاد چابهار 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 747,235 20,591,007,987 Rls. 2,216,039 $
23 1386 منطقه آزاد چابهار 98842910 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيك ، با ساخت دا خل كمترا ز14% 896,200 18,395,642,471 Rls. 1,976,015 $
24 1386 منطقه آزاد چابهار 02023010 گوشت را ن گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 847,464 17,258,061,606 Rls. 1,865,506 $
25 1386 منطقه آزاد چابهار 84073390 سايرموتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت 250تا1000 CC براي وسايل نقليه فصل 87,غيرمذكور درجاي ديگر 135,788 16,531,880,052 Rls. 1,773,807 $
26 1386 منطقه آزاد چابهار 02022090 ساير قطعات گوشت با ا ستخوا ن يخ زده ا ز نوع گاو 498,257 15,252,883,391 Rls. 1,665,344 $
27 1386 منطقه آزاد چابهار 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر(tuner video)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 251,593 15,057,503,170 Rls. 1,614,807 $
28 1386 منطقه آزاد چابهار 87089929 ا جزا وقطعات محورهاي محرك ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري كار،وا نت و ترا كتوركشاورزي 306,595 14,650,126,104 Rls. 1,571,228 $
29 1386 منطقه آزاد چابهار 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 337,137 11,978,690,744 Rls. 1,287,734 $
30 1386 منطقه آزاد چابهار 08052000 نارنگي,كلمانتين , ويلكينگ ... مركبات غيره , تازه يا خشك كرده 3,188,825 10,843,260,530 Rls. 1,164,643 $
31 1386 منطقه آزاد چابهار 73211120 ا جاق گازروميزي توكار 210,061 10,388,575,308 Rls. 1,117,331 $
32 1386 منطقه آزاد چابهار 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 554,838 10,261,153,332 Rls. 1,104,694 $
33 1386 منطقه آزاد چابهار 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده ها 330,249 10,218,553,056 Rls. 1,100,711 $
34 1386 منطقه آزاد چابهار 85281221 تلويزيون رنگي با صفحه پلاسمابيش ا ز 30 اينچ 46,864 10,191,855,533 Rls. 1,097,334 $
35 1386 منطقه آزاد چابهار 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذكوردر جاي ديگر 400,599 9,440,124,874 Rls. 1,018,250 $
36 1386 منطقه آزاد چابهار 85094000 آسياب ومخلوطكن هاي الكترونيكي خانگي مواد خوراكي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 366,318 9,387,214,460 Rls. 1,010,555 $
37 1386 منطقه آزاد چابهار 85164000 ا توي برقي 222,801 8,339,753,943 Rls. 898,883 $
38 1386 منطقه آزاد چابهار 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لكلي ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 2,324,178 8,060,615,316 Rls. 871,631 $
39 1386 منطقه آزاد چابهار 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 428,994 7,909,267,453 Rls. 851,999 $
40 1386 منطقه آزاد چابهار 85271900 گيرنده هاي پخش را ديوئي كه بدون منبع انرژي خارجي كارمي كند غيرمذكور درجاي ديگر 130,731 7,453,045,339 Rls. 811,174 $
41 1386 منطقه آزاد چابهار 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مركزي 213,858 7,429,215,565 Rls. 795,846 $
42 1386 منطقه آزاد چابهار 85165000 فر (oven) ميكروويو 184,793 7,376,837,608 Rls. 797,606 $
43 1386 منطقه آزاد چابهار 40116310 دا ري توليد دا خلي لاستيكها ي نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي وسايل نقليه ساختمان با طوقه قطر بيشتراز 61 سانتيمتر 501,676 7,236,178,311 Rls. 779,009 $
44 1386 منطقه آزاد چابهار 90091200 دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك, كه به طريقه نسخه بردا ري ازتصويراصلي بايك وا سطه روي كپي(فرآيندغيرمستقيم ) كارمي كند . 209,500 6,439,866,826 Rls. 694,960 $
45 1386 منطقه آزاد چابهار 85098000 دستگاههاي ا لكترونيكي خانگي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد,توا م شده با موتور برقي 183,089 6,345,153,272 Rls. 683,302 $
46 1386 منطقه آزاد چابهار 20060000 ا نوا ع ميوه , پوست ميوه و ساير ا جزا ء نباتات , پرورده (محفوظ شده ) در قند 1,260,156 6,013,051,835 Rls. 646,171 $
47 1386 منطقه آزاد چابهار 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاكيزگي از سرا ميك غيرا زچيني غيرمذكوردرجاي ديگر 701,800 5,847,160,197 Rls. 629,861 $
48 1386 منطقه آزاد چابهار 87085010 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 67,900 5,825,020,960 Rls. 625,002 $
49 1386 منطقه آزاد چابهار 20058000 ذرت شيرين , محفوظ شده به جز در سركه يا در جوهر سركه يادرقند يخ نزده 1,957,737 5,292,063,148 Rls. 567,336 $
50 1386 منطقه آزاد چابهار 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 516,319 5,115,380,165 Rls. 548,498 $
51 1386 منطقه آزاد چابهار 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري كار و وا نت و ترا كتور كشاورزي 84,864 5,009,556,968 Rls. 537,506 $
52 1386 منطقه آزاد چابهار 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتكستوره 129,886 4,597,078,348 Rls. 492,025 $
53 1386 منطقه آزاد چابهار 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 113,032 4,438,976,144 Rls. 476,525 $
54 1386 منطقه آزاد چابهار 85362020 كليدهاي مينياتوري قطع مدار 287,322 4,094,963,763 Rls. 440,612 $
55 1386 منطقه آزاد چابهار 85167100 دستگاه هاي ا لكتروترميك درست كردن قهوه يا چاي 103,466 3,872,716,587 Rls. 416,845 $
56 1386 منطقه آزاد چابهار 87089410 غربالك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 51,937 3,321,307,465 Rls. 356,365 $
57 1386 منطقه آزاد چابهار 53101000 پارچه تاروپودباف ا زكنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 463,952 3,216,554,151 Rls. 346,390 $
58 1386 منطقه آزاد چابهار 57029200 كف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيك يامصنوعي آماده مصرف. 100,835 3,180,436,072 Rls. 340,840 $
59 1386 منطقه آزاد چابهار 85167200 دستگاه برشته كردن نان (toaster) 163,741 3,175,119,759 Rls. 340,795 $
60 1386 منطقه آزاد چابهار 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 78,479 2,843,247,149 Rls. 305,803 $
61 1386 منطقه آزاد چابهار 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 200,651 2,820,778,184 Rls. 303,165 $
62 1386 منطقه آزاد چابهار 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريك محفظه 79,832 2,620,602,890 Rls. 282,137 $
63 1386 منطقه آزاد چابهار 87032500 وسائل نقليه با موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 3000 سانتي متر مكعب وبيشتر 14,700 2,508,617,069 Rls. 270,385 $
64 1386 منطقه آزاد چابهار 40116390 لاستيك رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 134,960 2,494,236,132 Rls. 269,929 $
65 1386 منطقه آزاد چابهار 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 36,149 2,415,687,628 Rls. 259,766 $
66 1386 منطقه آزاد چابهار 73211190 سايروسايل خورا ك پزي وخورا ك گرم كن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذكور 60,219 2,260,583,349 Rls. 243,200 $
67 1386 منطقه آزاد چابهار 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا كثر120سانتيمترباشد 86,206 2,071,745,494 Rls. 222,742 $
68 1386 منطقه آزاد چابهار 96099000 مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي. 95,040 2,030,709,595 Rls. 216,378 $
69 1386 منطقه آزاد چابهار 85362010 كليدهاي ا توماتيك قطع مدار 30,739 2,011,457,098 Rls. 215,743 $
70 1386 منطقه آزاد چابهار 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها كه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 465,653 1,979,713,402 Rls. 213,727 $
71 1386 منطقه آزاد چابهار 85163100 موخشك كن هاي ا لكتروترميك 38,682 1,976,614,091 Rls. 211,846 $
72 1386 منطقه آزاد چابهار 39012059 كامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روكش سيم و كابل 100,369 1,862,345,731 Rls. 200,876 $
73 1386 منطقه آزاد چابهار 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا كثر900ليتر 45,519 1,861,885,032 Rls. 201,633 $
74 1386 منطقه آزاد چابهار 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز5/0 mm. 78,875 1,710,429,312 Rls. 183,149 $
75 1386 منطقه آزاد چابهار 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا كثر125وا ت 95,414 1,679,469,126 Rls. 179,995 $
76 1386 منطقه آزاد چابهار 89019000 وسايل نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايل نقليه آبي برا ي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 341,000 1,633,111,718 Rls. 175,240 $
77 1386 منطقه آزاد چابهار 90092100 دستگاههاي فتوكپي ,توا م با سيستم اپيتكي 67,208 1,596,187,101 Rls. 171,681 $
78 1386 منطقه آزاد چابهار 84501910 ماشين لباسشويي نيمه ا توماتيك دوقلو فاقد ا لمنت جهت خشك كردن 64,800 1,556,370,796 Rls. 167,197 $
79 1386 منطقه آزاد چابهار 73211130 فرگازي توكار 60,858 1,493,229,443 Rls. 160,810 $
80 1386 منطقه آزاد چابهار 85167900 دستگاه هاي ا لكتروترميك برا ي مصارف خانگي ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 40,706 1,398,840,725 Rls. 150,527 $
81 1386 منطقه آزاد چابهار 09024010 چاي سياه كوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 73,888 1,386,404,899 Rls. 149,852 $
82 1386 منطقه آزاد چابهار 27101930 گريس 29,400 1,384,407,470 Rls. 149,076 $
83 1386 منطقه آزاد چابهار 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمكعب 13,400 1,339,593,055 Rls. 145,023 $
84 1386 منطقه آزاد چابهار 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 16,700 1,276,058,151 Rls. 137,041 $
85 1386 منطقه آزاد چابهار 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 147,548 1,264,916,977 Rls. 136,480 $
86 1386 منطقه آزاد چابهار 85362040 كليدهاي حفاظت موتوري قطع مدار 26,392 1,209,348,392 Rls. 129,843 $
87 1386 منطقه آزاد چابهار 69120010 اشياء سرميزوا شياء ا شپزخانه غيرا زچيني(stone ware) 140,911 1,183,163,344 Rls. 127,170 $
88 1386 منطقه آزاد چابهار 33051000 شامپوها 31,937 1,067,031,282 Rls. 114,878 $
89 1386 منطقه آزاد چابهار 90091100 دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك , كه به طريقه نسخه بردا ري مستقيم ا زتصويرا صلي روي كپي(فرآيندمستقيم ) كارمي كند 37,750 1,005,050,912 Rls. 108,168 $
90 1386 منطقه آزاد چابهار 85181000 ميكروفون و پايه آن 6,570 1,002,618,686 Rls. 108,081 $
91 1386 منطقه آزاد چابهار 85438990 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 8,988 997,277,169 Rls. 107,318 $
92 1386 منطقه آزاد چابهار 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 87,632 964,208,673 Rls. 104,731 $
93 1386 منطقه آزاد چابهار 85392290 سايرلامپهاي رشته ا ي , به قدرت حداكثر w200 وولتاژبيش ا ز100ولت غير مذكور درجاي ديگر 12,286 929,994,179 Rls. 100,219 $
94 1386 منطقه آزاد چابهار 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت كننده صوت 11,703 864,887,504 Rls. 93,105 $
95 1386 منطقه آزاد چابهار 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 21,600 862,362,593 Rls. 93,289 $
96 1386 منطقه آزاد چابهار 84511000 ماشين هاي خشكشوئي 21,903 852,398,488 Rls. 91,847 $
97 1386 منطقه آزاد چابهار 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذكوردرجاي ديگر 32,764 816,305,153 Rls. 87,756 $
98 1386 منطقه آزاد چابهار 40119310 سايرلاستيكهاي غيرمذكوربراي ماشينها ووسايل نقليه ساختماني داراي طوقه باقطرحدا كثر61داراي توليد داخل مشابه 53,205 810,686,587 Rls. 86,928 $
99 1386 منطقه آزاد چابهار 94032000 مبلهاي فلزي ،غيرمذكور درجاي ديگر 61,458 796,707,420 Rls. 85,599 $
100 1386 منطقه آزاد چابهار 39264000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيكي 42,261 753,641,234 Rls. 80,696 $
101 1386 منطقه آزاد چابهار 85366100 سرپيچ لامپ 111,739 740,739,798 Rls. 79,700 $
102 1386 منطقه آزاد چابهار 24022000 سيگار حاوي توتون 13,000 732,803,908 Rls. 79,196 $
103 1386 منطقه آزاد چابهار 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 32,664 727,764,210 Rls. 78,162 $
104 1386 منطقه آزاد چابهار 84501990 سايرماشينهاي رختشويي خانگي ياغيرخانگي باظرفيت حداكثر تا10kg,غيرمذكوردرجاي ديگر 39,140 700,220,537 Rls. 75,968 $
105 1386 منطقه آزاد چابهار 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا كمي - احترا قي برا ي بحركت درآوردن وسايط نقليه آبي 11,650 688,178,052 Rls. 73,938 $
106 1386 منطقه آزاد چابهار 15159000 ساير چربيهاي نباتي ثابت و ا جزا ء آنها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 37,959 683,024,710 Rls. 73,830 $
107 1386 منطقه آزاد چابهار 95041000 بازيهاي ويدئويي از نوعي كه بايك گيرنده تلويزيوني كار ميكند 4,891 676,243,504 Rls. 73,834 $
108 1386 منطقه آزاد چابهار 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 11,132 658,557,654 Rls. 70,624 $
109 1386 منطقه آزاد چابهار 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذكور در جاي ديگر 47,482 642,436,610 Rls. 69,312 $
110 1386 منطقه آزاد چابهار 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي 33,432 630,634,804 Rls. 67,933 $
111 1386 منطقه آزاد چابهار 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 17,117 625,748,262 Rls. 68,183 $
112 1386 منطقه آزاد چابهار 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبكاري شده )غيرمذكوردرجاي ديگر 7,666 600,914,101 Rls. 64,654 $
113 1386 منطقه آزاد چابهار 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 107,465 583,783,100 Rls. 62,702 $
114 1386 منطقه آزاد چابهار 34022090 سايرفرآورده هاي تانسيو ا كتيف بسته بندي شده برا ي خرده فروشي غيرمذكور 66,113 576,133,467 Rls. 61,840 $
115 1386 منطقه آزاد چابهار 07019000 ساير سيب زمينيها ,تازه يا سردكرده 300,000 555,270,293 Rls. 60,038 $
116 1386 منطقه آزاد چابهار 90099900 سايرا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي فتوكپي 4,000 554,691,400 Rls. 59,484 $
117 1386 منطقه آزاد چابهار 40141000 كاپوت (محافظ) براي بهداشت ياداروخانه ازكائوچوي ولكانيزه غيرازكائوچوي سخت 4,793 548,869,987 Rls. 58,860 $
118 1386 منطقه آزاد چابهار 96032100 مسوا ك دندا ن همچينين مسواك دندان عاريه 5,517 545,976,600 Rls. 58,746 $
119 1386 منطقه آزاد چابهار 85365090 سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 20,270 540,381,643 Rls. 57,630 $
120 1386 منطقه آزاد چابهار 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 35,300 522,884,726 Rls. 56,199 $
121 1386 منطقه آزاد چابهار 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا كتيف ا نيونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 102,074 519,553,918 Rls. 56,014 $
122 1386 منطقه آزاد چابهار 85162100 را دياتورهاي گرم كننده مخزني برقي 32,535 507,379,310 Rls. 53,942 $
123 1386 منطقه آزاد چابهار 85163200 دستگاههاي ا لكتروترميك آرا يش مو (غيرا زموخشك كن ) 13,057 493,337,837 Rls. 53,156 $
124 1386 منطقه آزاد چابهار 44111900 تخته فيبري ا زچوب ياسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش ا ز8/0 سانتيمتر مكعب كارشده 115,650 465,515,611 Rls. 50,020 $
125 1386 منطقه آزاد چابهار 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته...., باپلي وينيل كلرا يد(C.V.P). 23,300 458,934,203 Rls. 49,529 $
126 1386 منطقه آزاد چابهار 84512100 ماشين هاي خشك كردن باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم شستني خشك 8,765 450,034,017 Rls. 48,303 $
127 1386 منطقه آزاد چابهار 40131000 لاستيك تويي ا زكائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 71,498 443,097,231 Rls. 47,790 $
128 1386 منطقه آزاد چابهار 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيكلت (ا زجمله موتورسيكلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 91,382 434,315,552 Rls. 46,868 $
129 1386 منطقه آزاد چابهار 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لكترومكانيكي خانگي 17,567 415,624,154 Rls. 44,882 $
130 1386 منطقه آزاد چابهار 85161010 دستگاههاي آبگرم كن وآبسردكن توا م برقي 14,920 408,282,127 Rls. 43,937 $
131 1386 منطقه آزاد چابهار 33059000 فرآورده ها برا ي پاكيزگي و آرا يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 17,805 390,254,099 Rls. 41,718 $
132 1386 منطقه آزاد چابهار 85118090 سايردستگاههاي برقي روشن كردن يابه راه انداختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنها، غيرمذكوردرجاي ديگر 8,340 389,875,380 Rls. 41,747 $
133 1386 منطقه آزاد چابهار 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , كه بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 2,420 370,980,775 Rls. 40,505 $
134 1386 منطقه آزاد چابهار 87032100 وسايل نقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي- احتراقي با حجم سيلندرتا 1000سانتي متر 4,300 370,626,917 Rls. 40,130 $
135 1386 منطقه آزاد چابهار 85393110 فلورسنت روشنايي 18 ا لي 40 وا ت 25,847 365,921,623 Rls. 39,392 $
136 1386 منطقه آزاد چابهار 15091000 روغن زيتون بكر 38,378 356,435,502 Rls. 38,510 $
137 1386 منطقه آزاد چابهار 96170000 فلاسك وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدكي داخلي) 21,316 353,415,648 Rls. 37,979 $
138 1386 منطقه آزاد چابهار 87141930 كمك فنر براي موتورسيكلتها 60,005 349,067,155 Rls. 37,608 $
139 1386 منطقه آزاد چابهار 85399090 سايراجزاءوقطعات براي لامپ ولوله بر قي رشته اي ياتخليه الكتريكي ، بجز سر پيچ با سايز 72E براي لامپ رشته اي 10,128 348,559,109 Rls. 37,552 $
140 1386 منطقه آزاد چابهار 96151900 شانه, گيره زلف وهمانند ،غير ازرديف 96151000 27,965 346,449,054 Rls. 37,174 $
141 1386 منطقه آزاد چابهار 84432100 ماشين آلات چاپ تيپوگرا فيك, (غيرا زماشين آلات ودستگاههاي فلكسوگرا فيك )تغذيه شده باقرقره 10,000 336,572,753 Rls. 35,688 $
142 1386 منطقه آزاد چابهار 85391000 لامپ موسوم به چرا غ سربسته (units lamp beam sealed) 6,155 328,303,360 Rls. 35,477 $
143 1386 منطقه آزاد چابهار 73219000 اجزا ءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 732111 لغايت 732183ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 10,157 327,792,540 Rls. 35,302 $
144 1386 منطقه آزاد چابهار 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 5,000 324,718,587 Rls. 34,969 $
145 1386 منطقه آزاد چابهار 84501200 ماشين هاي رختشوئي مجهزشده باخشك كن گريزا زمركز,باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 12,447 322,530,112 Rls. 34,891 $
146 1386 منطقه آزاد چابهار 58110000 محصولات نسجي لايه دوزي شده بصورت توپ (...غيرا ز گلدوزيها وقلابدوزي هامشمول شماره 5810 ). 12,898 321,898,181 Rls. 34,550 $
147 1386 منطقه آزاد چابهار 05030000 موي يال ودم ا سب وا خال ا ن حتي گسترده بايابدون تكيه گاه 10,684 309,693,765 Rls. 33,376 $
148 1386 منطقه آزاد چابهار 87033300 وسايل نقليه باحجم سيلندر 2500 سانتي مترمكعب وبيشتر 3,500 309,016,334 Rls. 33,325 $
149 1386 منطقه آزاد چابهار 85251010 ميكروفون بي سيم توا م شده با فرستنده 1,510 294,235,415 Rls. 31,756 $
150 1386 منطقه آزاد چابهار 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 1,620 285,592,808 Rls. 30,749 $
151 1386 منطقه آزاد چابهار 55151100 ساير پارچه هاي تاروپودي, غيرمذكور ازالباف غيريكسره پلي استر مخلوط باا لياف ريون ويسكوز 6,900 284,769,250 Rls. 30,786 $
152 1386 منطقه آزاد چابهار 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 45,020 272,919,876 Rls. 29,039 $
153 1386 منطقه آزاد چابهار 73211200 وسائل خورا ك پزي, خورا ك گرم كن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 10,318 269,655,997 Rls. 29,173 $
154 1386 منطقه آزاد چابهار 83111000 ا لكترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي ازفلزات معمولي 126,000 268,752,846 Rls. 29,076 $
155 1386 منطقه آزاد چابهار 42021900 رختدا ن, چمدا ن, كيف برك, كيف ا سناد,كيف مدرسه كه درجاي ديگر مذكور نباشند 16,711 261,566,953 Rls. 28,307 $
156 1386 منطقه آزاد چابهار 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لكترونيك مشمول رديف 8516 2,310 259,905,167 Rls. 28,171 $
157 1386 منطقه آزاد چابهار 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيكي بجزظروف ملامين 18,015 258,940,067 Rls. 27,943 $
158 1386 منطقه آزاد چابهار 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتكستوره غيرمذكور درجاي ديگر 5,750 258,201,677 Rls. 27,932 $
159 1386 منطقه آزاد چابهار 68029310 پوليش دا ده شده شكل دا ده شده يا كارشده ا ما كنده كاري و حكاكي نشده 32,600 257,802,142 Rls. 27,691 $
160 1386 منطقه آزاد چابهار 73083000 در,پنجره- چارچوپ وآستانه درا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 5,053 252,620,092 Rls. 26,786 $
161 1386 منطقه آزاد چابهار 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي كه در دفاتر كار مورد استفاده قرارميگيرند 35,756 244,765,893 Rls. 26,081 $
162 1386 منطقه آزاد چابهار 87149400 ترمزها;همچنين توپي ترمزپدا ل معكوس وترمزتوپي واجزاء وقطعات آنها , برا ي چرخهاي پائي 13,729 242,541,075 Rls. 26,174 $
163 1386 منطقه آزاد چابهار 95039000 سايربازيچه ها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد . 14,979 237,000,335 Rls. 25,476 $
164 1386 منطقه آزاد چابهار 85445900 هادي هاي برق, برا ي ولتاژ80ا لي1000ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 31,628 236,712,133 Rls. 25,531 $
165 1386 منطقه آزاد چابهار 85162900 دستگاههاي برقي گرم كردن فضاي ا ماكن و گرم كردن زمين , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 13,935 234,196,152 Rls. 25,113 $
166 1386 منطقه آزاد چابهار 83014000 قفل مغزي وكلوني از فلزمعمولي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 24,294 222,718,200 Rls. 23,807 $
167 1386 منطقه آزاد چابهار 85012000 موتورهاي اونيورسال باجريان متناوب و مستقيم به قدرت بيشترا ز5/37 وا ت 10,695 222,090,244 Rls. 24,023 $
168 1386 منطقه آزاد چابهار 39204330 ورقABS/ PVC ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 11,850 213,375,456 Rls. 23,058 $
169 1386 منطقه آزاد چابهار 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 20,520 210,992,264 Rls. 22,597 $
170 1386 منطقه آزاد چابهار 84796010 كولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا كثر 8000 فوت مكعب در دقيقه (M.F.C) 11,049 205,318,797 Rls. 22,125 $
171 1386 منطقه آزاد چابهار 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرمذكور درجاي ديگر 19,298 204,047,872 Rls. 21,962 $
172 1386 منطقه آزاد چابهار 70139190 اشياء شيشه اي پاكيزگي ،دفتر ،تزئين يامصارف همانند غيرازشيشه -سراميك ساخته شده بصورت ماشيني ازكريستال سرب دار 10,900 203,743,708 Rls. 21,821 $
173 1386 منطقه آزاد چابهار 87089311 كلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 3,660 197,695,784 Rls. 21,366 $
174 1386 منطقه آزاد چابهار 95059000 ا شياءبرا ي جشن, كارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن كريسمس ). 21,345 196,957,253 Rls. 21,108 $
175 1386 منطقه آزاد چابهار 95051000 ا شياءبرا ي جشن كريسمس 12,644 195,752,767 Rls. 20,998 $
176 1386 منطقه آزاد چابهار 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 10,766 193,879,094 Rls. 20,931 $
177 1386 منطقه آزاد چابهار 95066210 توپ فوتبال , بسكتبال , وا ليبال, هندبال 9,046 189,977,509 Rls. 20,565 $
178 1386 منطقه آزاد چابهار 82159900 قاشق, چنگال, ملاقه, كفگير...ياا شياءسرميزهمانند,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 5,107 188,707,901 Rls. 20,304 $
179 1386 منطقه آزاد چابهار 32131000 رنگ ها بصورت مجموعه 1,848 186,319,721 Rls. 20,158 $
180 1386 منطقه آزاد چابهار 85442000 كابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 22,752 185,248,572 Rls. 19,917 $
181 1386 منطقه آزاد چابهار 96032900 فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده ا شخاص ،همچينين برسهاي دستگاهها 11,311 181,819,212 Rls. 19,537 $
182 1386 منطقه آزاد چابهار 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 835 181,408,226 Rls. 19,555 $
183 1386 منطقه آزاد چابهار 44089000 سايرورقهاي روكش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, كه ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 6,151 179,111,787 Rls. 19,206 $
184 1386 منطقه آزاد چابهار 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 7,646 175,419,310 Rls. 18,838 $
185 1386 منطقه آزاد چابهار 15099000 روغن زيتون و ا جزا ء آن (باستثناي بكر) 18,746 174,726,636 Rls. 18,877 $
186 1386 منطقه آزاد چابهار 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي كه درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 10,337 167,750,769 Rls. 18,008 $
187 1386 منطقه آزاد چابهار 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيكي 6,902 167,610,641 Rls. 18,142 $
188 1386 منطقه آزاد چابهار 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 14,953 167,018,162 Rls. 17,926 $
189 1386 منطقه آزاد چابهار 20057000 زيتون , محفوظ شده به جز در سركه يا درجوهر سركه , يخ نزده 39,935 163,230,003 Rls. 17,664 $
190 1386 منطقه آزاد چابهار 39239000 ا شياء برا ي بسته بندي كالا ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد ,ا زموا د پلاستيكي 8,929 162,742,392 Rls. 17,513 $
191 1386 منطقه آزاد چابهار 65059000 كلاه وسايرپوشش هاي سر,كشباف ياقلاب باف, ياتهيه شده ا زتور,وغيره. 3,889 161,009,500 Rls. 17,281 $
192 1386 منطقه آزاد چابهار 85392220 لامپ حبابي رشته ا ي 25ا لي 200وا ت ،براي ولتاژ بيشتر از100ولت 8,989 159,237,787 Rls. 17,236 $
193 1386 منطقه آزاد چابهار 83051000 مكانيزم برا ي صحافي ا ورا ق جدا شدني يابراي كلاسورا زفلزمعممولي. 12,397 158,422,357 Rls. 17,077 $
194 1386 منطقه آزاد چابهار 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 4,300 158,130,528 Rls. 17,117 $
195 1386 منطقه آزاد چابهار 83013000 قفل مغزي وكلوني برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي. 4,012 153,946,595 Rls. 16,521 $
196 1386 منطقه آزاد چابهار 90191090 سايردستگاههاي مكانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشك موا ج ودستگاه هيدروترا پي 2,160 150,312,390 Rls. 16,016 $
197 1386 منطقه آزاد چابهار 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 6,460 149,264,948 Rls. 16,158 $
198 1386 منطقه آزاد چابهار 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 13,840 148,311,823 Rls. 15,918 $
199 1386 منطقه آزاد چابهار 85209090 سايردستگاههاي ضبط نوارمغناطيسي وضبط صوت حتي توام با پخش صوت غيرمذكوردرجاي ديگر 1,220 146,665,995 Rls. 15,781 $
200 1386 منطقه آزاد چابهار 34011110 صابون حمام ودستشويي 13,464 146,575,751 Rls. 15,856 $
مجموع کل
2,185,178,994,210 ريال
مجموع کل
235,116,004 دلار