آمار کل " واردات از" کشور "غنا" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 غنا 18010090 دا نه كاكائو كامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده كيلوگرم 1,251,250 26,814,092,895 Rls. 2,912,359 $
2 1386 غنا 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 208 1,357,463,042 Rls. 145,557 $
3 1386 غنا 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 240 47,644,225 Rls. 5,109 $
مجموع کل
28,219,200,162 ريال
مجموع کل
3,063,025 دلار
[1]