آمار کل " واردات از" کشور "سيشل" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 سيشل 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 668 10,725,197,152 Rls. 1,160,987 $
2 1386 سيشل 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 82,065 4,366,789,724 Rls. 469,352 $
3 1386 سيشل 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 668 423,458,319 Rls. 45,839 $
4 1386 سيشل 39202050 نوا ردرزبندي پاكت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 981 171,624,549 Rls. 18,442 $
5 1386 سيشل 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 669 92,395,489 Rls. 10,002 $
مجموع کل
15,779,465,233 ريال
مجموع کل
1,704,621 دلار
[1]