آمار کل " واردات از" کشور "سن مارينو" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 سن مارينو 39169000 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيك,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 2,657 213,094,628 Rls. 22,851 $
مجموع کل
213,094,628 ريال
مجموع کل
22,851 دلار
[1]