آمار کل " واردات از" کشور "ساير کشورهاي خارجي" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 ساير کشورهاي خارجي 31043000 سولفات پتاسيم 41,450,342 184,110,177,743 Rls. 19,741,602 $
2 1386 ساير کشورهاي خارجي 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 420,000 3,534,170,129 Rls. 378,959 $
3 1386 ساير کشورهاي خارجي 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يكس 8 54,115,100 Rls. 5,803 $
4 1386 ساير کشورهاي خارجي 91070000 كليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرك ساعت يا داراي موتورسنكرون. 230 53,356,583 Rls. 5,721 $
مجموع کل
187,751,819,555 ريال
مجموع کل
20,132,084 دلار
[1]