آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري آفريقاي مرکزي" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 جمهوري آفريقاي مرکزي 81019900 مصنوعات ا زتنگستن, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 800 66,252,019 Rls. 7,116 $
مجموع کل
66,252,019 ريال
مجموع کل
7,116 دلار
[1]