آمار کل " واردات از" کشور "بوليوي" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 بوليوي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت كارنشده. 299,822 49,107,951,713 Rls. 5,220,918 $
مجموع کل
49,107,951,713 ريال
مجموع کل
5,220,918 دلار
[1]