آمار کل " واردات از" کشور "امارات متحده عربي" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 امارات متحده عربي 27101110 بنزين 3,501,894,522 22,457,801,655,500 Rls. 2,418,670,942 $
2 1386 امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,633,795,501 8,307,764,300,479 Rls. 895,801,918 $
3 1386 امارات متحده عربي 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 422,981,842 2,449,998,076,874 Rls. 263,494,813 $
4 1386 امارات متحده عربي 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 480,353,979 2,323,146,192,626 Rls. 250,531,725 $
5 1386 امارات متحده عربي 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 8,684,997 1,991,781,854,823 Rls. 214,155,864 $
6 1386 امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 331,685,243 1,780,958,151,682 Rls. 191,934,456 $
7 1386 امارات متحده عربي 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشك كرده 443,653,220 1,267,141,477,080 Rls. 136,284,537 $
8 1386 امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 2,969,551 1,206,219,137,690 Rls. 129,817,693 $
9 1386 امارات متحده عربي 17011100 قند و شكر از نيشكرتصفيه نشده بدون موادخوشبو كننده يارنگ كننده 377,911,130 1,115,592,891,527 Rls. 119,963,658 $
10 1386 امارات متحده عربي 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي 2,639,757 1,005,985,874,362 Rls. 108,186,290 $
11 1386 امارات متحده عربي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 32,124,016 995,365,247,971 Rls. 107,081,647 $
12 1386 امارات متحده عربي 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 7,383,452 987,931,575,351 Rls. 106,381,054 $
13 1386 امارات متحده عربي 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 6,020,038 962,626,412,956 Rls. 103,729,942 $
14 1386 امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتكستوره 29,270,838 949,707,278,444 Rls. 102,244,360 $
15 1386 امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 699,114 885,297,291,115 Rls. 95,266,386 $
16 1386 امارات متحده عربي 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 897,755 802,025,936,918 Rls. 86,432,059 $
17 1386 امارات متحده عربي 84440000 ماشين هاي ا كسترودينگ كشش،تكسچرينگ يابرش موا د نسجي سنتتيك يامصنوعي 312,817 725,600,971,974 Rls. 78,271,940 $
18 1386 امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتكه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 19,989,362 700,932,192,554 Rls. 75,613,983 $
19 1386 امارات متحده عربي 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 79,540,672 695,761,944,707 Rls. 74,765,641 $
20 1386 امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 29,644,272 687,134,418,143 Rls. 73,995,058 $
21 1386 امارات متحده عربي 85281219 تلويزيونهاي رنگي 30 اينچ وكمتر بجز با صفحه پلاسما وLCD 4,815,865 660,758,284,982 Rls. 71,107,146 $
22 1386 امارات متحده عربي 85281299 تلويزيونهاي بيش ا ز 30 اينچ بجز با صفحه پلاسماوLCD 5,067,607 648,818,762,529 Rls. 69,881,021 $
23 1386 امارات متحده عربي 84143030 كمپرسورهاي برودتي مخصوص كولرخودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 4,260,382 621,984,761,431 Rls. 66,969,472 $
24 1386 امارات متحده عربي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 38,815,302 614,111,067,151 Rls. 66,145,347 $
25 1386 امارات متحده عربي 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 14,142,390 585,945,760,628 Rls. 63,001,807 $
26 1386 امارات متحده عربي 29261000 ا كريلو نيتريل 29,388,488 581,257,999,001 Rls. 62,987,352 $
27 1386 امارات متحده عربي 23040000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 179,566,683 554,064,410,910 Rls. 59,547,607 $
28 1386 امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 182,971,362 553,209,464,093 Rls. 59,572,164 $
29 1386 امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 64,989,562 533,135,997,376 Rls. 57,323,337 $
30 1386 امارات متحده عربي 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه كاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 8,451,966 529,633,869,890 Rls. 57,035,787 $
31 1386 امارات متحده عربي 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 98,981,865 495,266,376,372 Rls. 53,379,824 $
32 1386 امارات متحده عربي 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 16,423,982 486,113,511,700 Rls. 52,345,333 $
33 1386 امارات متحده عربي 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 19,460,544 481,184,858,065 Rls. 51,765,498 $
34 1386 امارات متحده عربي 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 4,592,431 463,387,536,200 Rls. 49,906,756 $
35 1386 امارات متحده عربي 10051090 دانه ذرت به جز رديف 10051010 193,112,821 457,022,656,311 Rls. 49,130,665 $
36 1386 امارات متحده عربي 84295221 بيلهاي مكانيكي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 9,840,271 433,542,002,441 Rls. 46,593,152 $
37 1386 امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذكوردرجاي ديگر 2,626,222 428,864,867,377 Rls. 46,152,402 $
38 1386 امارات متحده عربي 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 20,033,418 420,204,284,303 Rls. 45,245,148 $
39 1386 امارات متحده عربي 90138010 صفحات كريستال مايع (ماژول l.c.d بدون برداصلي وپاور )وصفحات پلاسما 578,708 419,260,179,415 Rls. 44,972,192 $
40 1386 امارات متحده عربي 17019900 سايرقند و شكر غير مذكور در جاي ديگر 122,076,350 413,124,293,340 Rls. 44,459,874 $
41 1386 امارات متحده عربي 84453000 ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن نخ نسجي 618,287 391,225,012,377 Rls. 42,019,657 $
42 1386 امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 16,148,588 373,378,944,637 Rls. 40,176,309 $
43 1386 امارات متحده عربي 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمكعب 3,396,604 364,481,654,823 Rls. 39,274,824 $
44 1386 امارات متحده عربي 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 11,792,605 313,960,013,020 Rls. 33,803,199 $
45 1386 امارات متحده عربي 27101190 ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين 41,926,537 313,819,921,325 Rls. 34,084,847 $
46 1386 امارات متحده عربي 15071000 روغن خام سويا 46,010,318 312,997,621,729 Rls. 33,553,253 $
47 1386 امارات متحده عربي 84143010 كمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووات) 8,587,203 307,316,321,034 Rls. 33,078,259 $
48 1386 امارات متحده عربي 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتكه 12,095,164 305,870,961,135 Rls. 32,940,782 $
49 1386 امارات متحده عربي 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 12,152,934 305,805,559,046 Rls. 32,910,279 $
50 1386 امارات متحده عربي 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر(tuner video)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 6,306,050 303,141,023,688 Rls. 32,666,396 $
51 1386 امارات متحده عربي 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 27,922,877 297,433,105,880 Rls. 32,018,897 $
52 1386 امارات متحده عربي 32061190 پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي حداقل 80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 15,259,222 293,665,659,973 Rls. 31,640,226 $
53 1386 امارات متحده عربي 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 728,502 285,322,800,639 Rls. 30,701,757 $
54 1386 امارات متحده عربي 29291000 ا يزوسيانات ها 8,756,028 282,394,190,483 Rls. 30,408,232 $
55 1386 امارات متحده عربي 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذكور درجاي ديگر 556,094 281,354,241,336 Rls. 30,305,338 $
56 1386 امارات متحده عربي 85091000 جاروهاي برقي خانگي ,با موتور برقي ،همچينين جاروهاي برقي براي كشش مواد خشك وتر 9,117,678 277,547,442,514 Rls. 29,847,369 $
57 1386 امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 3,026,274 263,231,760,091 Rls. 28,300,335 $
58 1386 امارات متحده عربي 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياءمستقيم كلوخه هاي معدني آهن, به شكل توده.... 63,275,108 262,778,607,524 Rls. 28,463,032 $
59 1386 امارات متحده عربي 85252040 گوشي تلفن همرا ه 186,400 253,986,147,385 Rls. 27,445,854 $
60 1386 امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 1,654,243 250,383,362,732 Rls. 26,961,295 $
61 1386 امارات متحده عربي 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز 3mmپاك شده درسطح 41,315,078 248,561,624,349 Rls. 26,766,689 $
62 1386 امارات متحده عربي 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 1,405,787 246,844,144,000 Rls. 26,711,843 $
63 1386 امارات متحده عربي 04051020 كره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 9,161,850 245,122,611,552 Rls. 26,381,525 $
64 1386 امارات متحده عربي 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 31,683,339 241,225,640,608 Rls. 25,967,589 $
65 1386 امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 5,896,332 235,802,743,853 Rls. 25,378,424 $
66 1386 امارات متحده عربي 87032500 وسائل نقليه با موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 3000 سانتي متر مكعب وبيشتر 1,390,993 233,132,063,558 Rls. 25,190,787 $
67 1386 امارات متحده عربي 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 23,158,427 232,678,148,321 Rls. 25,054,331 $
68 1386 امارات متحده عربي 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 31,427,538 231,219,166,546 Rls. 24,945,119 $
69 1386 امارات متحده عربي 48192010 پاكت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 3,483,571 227,320,115,388 Rls. 24,470,373 $
70 1386 امارات متحده عربي 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي كاركردن روي فلزا ت 561,617 226,043,900,000 Rls. 24,433,385 $
71 1386 امارات متحده عربي 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي كرپ شده... سايركاغذهاي بهدا شتي غيرمذكوربصورت رول ياورق 17,294,080 224,579,478,596 Rls. 24,153,434 $
72 1386 امارات متحده عربي 29212900 پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند ;ا ملاح ا ين تركيبات 9,171,424 215,241,305,325 Rls. 23,202,169 $
73 1386 امارات متحده عربي 84295912 بيل مكانيكي مستعمل باسال ساخت پنج سال وكمتر،به قدرت 155اسب بخار وكمتر ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 5,725,071 213,343,892,092 Rls. 22,927,772 $
74 1386 امارات متحده عربي 12010000 دا نه سويا ,حتي خرد شده 62,448,532 213,311,229,877 Rls. 22,982,275 $
75 1386 امارات متحده عربي 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لكلي ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 49,799,666 202,979,102,536 Rls. 21,867,091 $
76 1386 امارات متحده عربي 98870437 قطعات منفصله براي توليد امبولانس باساخت داخل كمتراز 14% 1,359,050 201,639,681,653 Rls. 21,595,768 $
77 1386 امارات متحده عربي 31021000 ا وره حتي بصورت محلول درا ب 52,000,000 196,674,780,078 Rls. 21,129,687 $
78 1386 امارات متحده عربي 44112190 تخته فيبر با جرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم وسانتمتر مكعب با ضخامت بيش ا ز 6 ميلي متروكمتر كارنشده 62,464,552 194,726,615,578 Rls. 20,952,587 $
79 1386 امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 29,428,470 193,023,489,808 Rls. 20,746,521 $
80 1386 امارات متحده عربي 84713090 ماشين خودكاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه كليدومونتيورغيرمذكوردرجاي ديگر 357,108 188,976,061,543 Rls. 20,359,347 $
81 1386 امارات متحده عربي 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 1,024,863 188,029,690,531 Rls. 20,303,125 $
82 1386 امارات متحده عربي 84295921 بيل مكانيكي نو،به قدرت بيش از 155سب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 4,085,868 185,094,923,887 Rls. 19,914,694 $
83 1386 امارات متحده عربي 84112200 توربوپرا پلرهاباقدرت بيشترا ز1100كيلووا ت(kw) 3,237,947 183,745,868,775 Rls. 19,857,402 $
84 1386 امارات متحده عربي 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 2,851,212 182,823,753,859 Rls. 19,664,369 $
85 1386 امارات متحده عربي 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 34,999,937 181,204,678,274 Rls. 19,504,769 $
86 1386 امارات متحده عربي 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط وپخش وصوت 1,976,882 175,632,019,566 Rls. 18,897,918 $
87 1386 امارات متحده عربي 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن كاذب (كارتام Carthame ) ,خام 23,389,781 174,418,545,087 Rls. 18,814,323 $
88 1386 امارات متحده عربي 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 40,027,446 172,546,568,167 Rls. 18,499,249 $
89 1386 امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 8,723,033 169,594,345,816 Rls. 18,272,325 $
90 1386 امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 18,100,832 168,032,604,411 Rls. 18,093,241 $
91 1386 امارات متحده عربي 87032100 وسايل نقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي- احتراقي با حجم سيلندرتا 1000سانتي متر 1,145,411 164,541,201,279 Rls. 17,688,114 $
92 1386 امارات متحده عربي 87089941 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 3,216,136 163,849,081,021 Rls. 17,639,912 $
93 1386 امارات متحده عربي 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 15,222,312 162,713,964,888 Rls. 17,560,944 $
94 1386 امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 25,140,658 160,986,316,648 Rls. 17,318,489 $
95 1386 امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل كامپيوترserverشامل كليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوكارت شبكه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 216,408 160,983,339,674 Rls. 17,329,773 $
96 1386 امارات متحده عربي 90092100 دستگاههاي فتوكپي ,توا م با سيستم اپيتكي 764,459 160,240,701,100 Rls. 17,246,305 $
97 1386 امارات متحده عربي 71081200 طلاي خام (ا زجمله طلاي آبكاري شده باپلاتين )برا ي مصارف غيرپولي. 784 159,797,606,108 Rls. 17,266,756 $
98 1386 امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 505,312 159,519,210,858 Rls. 17,116,327 $
99 1386 امارات متحده عربي 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 24,394,737 156,828,317,432 Rls. 16,842,132 $
100 1386 امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا كسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 4,775,671 156,190,858,863 Rls. 16,808,825 $
101 1386 امارات متحده عربي 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 7,588,247 154,007,609,253 Rls. 16,530,237 $
102 1386 امارات متحده عربي 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 22,274,736 151,468,121,109 Rls. 16,327,420 $
103 1386 امارات متحده عربي 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 104,124 147,009,760,648 Rls. 15,837,638 $
104 1386 امارات متحده عربي 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 67,878 146,662,405,989 Rls. 15,803,560 $
105 1386 امارات متحده عربي 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 2,446,482 145,929,617,522 Rls. 15,715,617 $
106 1386 امارات متحده عربي 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي كمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 801,092 144,038,796,757 Rls. 15,438,160 $
107 1386 امارات متحده عربي 70132900 ليوا ن (غيرا زكريستال سرب دا ر وشيشه -سراميك ) 14,594,145 143,934,078,981 Rls. 15,487,196 $
108 1386 امارات متحده عربي 85281221 تلويزيون رنگي با صفحه پلاسمابيش ا ز 30 اينچ 841,136 143,335,755,801 Rls. 15,434,727 $
109 1386 امارات متحده عربي 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز5/0 mm. 4,260,448 138,575,488,676 Rls. 14,915,319 $
110 1386 امارات متحده عربي 15141100 روغن خام مندا ب يالفت كه داراي مقداركمي اسيد اروسيك مي باشد 16,674,950 135,926,255,840 Rls. 14,704,549 $
111 1386 امارات متحده عربي 38112900 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي 4,729,316 134,568,301,156 Rls. 14,461,511 $
112 1386 امارات متحده عربي 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 35,429,202 132,994,273,558 Rls. 14,374,523 $
113 1386 امارات متحده عربي 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 6,502,475 132,608,127,307 Rls. 14,260,306 $
114 1386 امارات متحده عربي 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذكوردرجاي ديگر 8,946,608 131,010,124,904 Rls. 14,146,278 $
115 1386 امارات متحده عربي 07134000 عدس غلاف كنده , خشك كرده 27,572,662 129,861,735,101 Rls. 13,975,078 $
116 1386 امارات متحده عربي 70131000 ا شياءا زشيشه- سرا ميك, برا ي سرميز,آشپزخانه,... كه درجاي ديگرذكرنشده. 14,776,796 129,461,221,944 Rls. 13,966,581 $
117 1386 امارات متحده عربي 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 25,019,638 128,823,335,683 Rls. 13,884,545 $
118 1386 امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 4,098,756 128,608,648,517 Rls. 13,788,435 $
119 1386 امارات متحده عربي 85165000 فر (oven) ميكروويو 4,434,517 126,718,366,709 Rls. 13,638,262 $
120 1386 امارات متحده عربي 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 298,431 126,455,982,180 Rls. 13,605,047 $
121 1386 امارات متحده عربي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 2,036,788 126,244,891,946 Rls. 13,585,863 $
122 1386 امارات متحده عربي 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 1,202,782 124,318,294,745 Rls. 13,348,092 $
123 1386 امارات متحده عربي 39012011 پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 8,396,000 123,296,202,065 Rls. 13,258,796 $
124 1386 امارات متحده عربي 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايك زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 448,298 122,442,807,538 Rls. 13,176,359 $
125 1386 امارات متحده عربي 40027000 كائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 3,589,039 122,014,950,128 Rls. 13,140,895 $
126 1386 امارات متحده عربي 84716060 چاپگر سوزني و چاپگر بانكي 520,625 121,053,529,002 Rls. 13,022,320 $
127 1386 امارات متحده عربي 84733099 اجزاء وقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8471غير مذكور درجاي ديگر 906,856 119,431,032,663 Rls. 12,866,736 $
128 1386 امارات متحده عربي 84295121 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از 270اسب بخار 1,735,625 119,413,612,603 Rls. 12,842,838 $
129 1386 امارات متحده عربي 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 829,145 118,535,071,059 Rls. 12,765,858 $
130 1386 امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطكن هاي الكترونيكي خانگي مواد خوراكي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 5,317,989 117,960,723,821 Rls. 12,703,852 $
131 1386 امارات متحده عربي 84772000 ا كسترود رها براي كاركردن روي كائوچو يا مواد پلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 424,015 116,536,386,890 Rls. 12,520,308 $
132 1386 امارات متحده عربي 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 1,513,892 116,224,571,519 Rls. 12,497,533 $
133 1386 امارات متحده عربي 90091100 دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك , كه به طريقه نسخه بردا ري مستقيم ا زتصويرا صلي روي كپي(فرآيندمستقيم ) كارمي كند 1,108,381 114,703,532,834 Rls. 12,348,435 $
134 1386 امارات متحده عربي 76129090 چليك ،بشكه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا كثر 300ليتر 1,619,769 111,662,384,641 Rls. 12,004,699 $
135 1386 امارات متحده عربي 48041900 ساير كرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شكل رول ياورق 18,773,977 109,385,906,489 Rls. 11,770,492 $
136 1386 امارات متحده عربي 29025000 ا ستيرن 7,366,060 107,730,085,484 Rls. 11,579,734 $
137 1386 امارات متحده عربي 54024200 نخ يك لاا زپلي ا سترها,تاحدي جهت يافته, باحدا كثر50دوردرمتر,غيرخرده فروشي 10,334,851 107,419,156,644 Rls. 11,561,454 $
138 1386 امارات متحده عربي 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 2,862,161 107,116,473,837 Rls. 11,508,652 $
139 1386 امارات متحده عربي 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شكم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...) 14,462,788 106,173,080,913 Rls. 11,480,752 $
140 1386 امارات متحده عربي 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6به اشكال ابتدائي 2,785,658 103,470,324,363 Rls. 11,132,865 $
141 1386 امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه كوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 5,308,927 101,399,540,774 Rls. 10,904,627 $
142 1386 امارات متحده عربي 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده ها 4,371,449 100,382,316,305 Rls. 10,812,053 $
143 1386 امارات متحده عربي 84304900 ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 1,632,729 99,635,535,681 Rls. 10,726,289 $
144 1386 امارات متحده عربي 31042000 كلرور پتاسيم 33,134,776 99,345,706,902 Rls. 10,655,758 $
145 1386 امارات متحده عربي 54024300 نخ يك لاا زپلي ا سترها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 9,869,829 99,140,822,732 Rls. 10,673,945 $
146 1386 امارات متحده عربي 98870438 قطعات منفصله براي توليد آمبولانس ،با ساخت داخل 14 درصد (Full c.k.d) به استثناء لاستيك 712,250 98,853,814,392 Rls. 10,618,025 $
147 1386 امارات متحده عربي 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تكميل كردن كاغذيامقوا 77,600 97,391,667,660 Rls. 10,633,439 $
148 1386 امارات متحده عربي 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوكابين مجزا( كابين كنترل وهدا يت خودرو وكابين جرثقيل )به نحوي كه كاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 2,798,080 97,251,586,551 Rls. 10,446,971 $
149 1386 امارات متحده عربي 70133900 ا شياءشيشه ا ي سرميز/آشپزخانه (غيرا زليوا ن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 9,801,813 96,933,291,844 Rls. 10,442,355 $
150 1386 امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1,047,083 96,818,264,833 Rls. 10,417,645 $
151 1386 امارات متحده عربي 84295211 ا نوا ع بيل مكانيكي نو ،به قدرت 155ا سب بخاروكمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 2,277,850 96,478,729,121 Rls. 10,363,995 $
152 1386 امارات متحده عربي 12099100 تخم سبزيجات برا ي كشت 780,016 96,465,704,347 Rls. 10,349,188 $
153 1386 امارات متحده عربي 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 76,102 94,888,108,918 Rls. 10,275,506 $
154 1386 امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,124,238 94,858,228,833 Rls. 10,201,973 $
155 1386 امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 963,783 93,328,872,705 Rls. 10,048,501 $
156 1386 امارات متحده عربي 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 2,165,463 93,286,992,096 Rls. 10,040,718 $
157 1386 امارات متحده عربي 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 17,872,919 92,767,522,034 Rls. 10,003,377 $
158 1386 امارات متحده عربي 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 39,675 92,169,920,502 Rls. 9,928,279 $
159 1386 امارات متحده عربي 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 383,862 91,327,197,655 Rls. 9,817,795 $
160 1386 امارات متحده عربي 84292011 گريدرنو وباقدرت 240اسب بخار وكمتر 1,162,842 90,453,028,047 Rls. 9,730,087 $
161 1386 امارات متحده عربي 44112900 تخته فيبرباجرم مخصوص ببين ا ز5/0تا 8/0گرم درسانتيمتر مكعب كارشده 17,625,713 90,121,968,441 Rls. 9,705,845 $
162 1386 امارات متحده عربي 48109900 كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 16,331,552 88,491,735,573 Rls. 9,520,462 $
163 1386 امارات متحده عربي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 17,327,105 87,369,843,202 Rls. 9,410,856 $
164 1386 امارات متحده عربي 85281222 تلويزيون رنگي با صفحهLCD بيش از 30اينچ 566,393 87,127,825,392 Rls. 9,386,589 $
165 1386 امارات متحده عربي 75021000 نيكل بصورت كارنشده, غيرممزوج. 260,020 86,433,526,143 Rls. 9,286,262 $
166 1386 امارات متحده عربي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 658,124 85,501,362,860 Rls. 9,227,063 $
167 1386 امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 1,120,528 85,231,153,083 Rls. 9,171,135 $
168 1386 امارات متحده عربي 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 4,903,000 82,113,825,585 Rls. 8,832,277 $
169 1386 امارات متحده عربي 90058090 سايردوربين هاي يك چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 9,970 81,067,972,357 Rls. 8,744,860 $
170 1386 امارات متحده عربي 48109200 ساير كاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 14,180,085 80,321,343,242 Rls. 8,654,187 $
171 1386 امارات متحده عربي 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375كيلووا ت آمپر لغايت 1500كيلوولت آمپر 782,003 79,912,704,804 Rls. 8,607,417 $
172 1386 امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 13,042,225 79,708,292,223 Rls. 8,569,431 $
173 1386 امارات متحده عربي 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 5,427,200 78,607,275,618 Rls. 8,482,469 $
174 1386 امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 1,108,393 77,664,975,471 Rls. 8,389,855 $
175 1386 امارات متحده عربي 44121900 تخته چندلا,كه ضخامت هرلاي آن ا ز6ميليمتر بيشترنباشدودرجاي ديگرمذكورنباشد 17,229,497 77,329,354,457 Rls. 8,325,320 $
176 1386 امارات متحده عربي 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 156,144 77,133,261,413 Rls. 8,334,167 $
177 1386 امارات متحده عربي 84295911 بيل مكانيكي نو،به قدرت 155ا سب بخاروكمتر،فاقد قابليت چرخش 360درجه 1,819,075 75,989,518,765 Rls. 8,150,286 $
178 1386 امارات متحده عربي 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 36,650 75,488,703,257 Rls. 8,115,515 $
179 1386 امارات متحده عربي 84289000 ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن, جابجاكردن, باركردن, ياتخليه كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,771,806 74,690,700,694 Rls. 8,045,224 $
180 1386 امارات متحده عربي 29141100 ا ستن 6,958,918 74,610,973,326 Rls. 8,020,874 $
181 1386 امارات متحده عربي 10059090 ذرت بجزدا نه آن غيرمذكوررديف 10059010 33,480,042 74,544,221,380 Rls. 8,016,352 $
182 1386 امارات متحده عربي 84291121 بلدوزرنو وچرخ زنجيري باقدرت موتوربيش از330اسب بخار 866,560 74,345,998,281 Rls. 7,956,156 $
183 1386 امارات متحده عربي 84609090 سايرماشينهاي ا بزا ربرا ي گرفتن زوا يد ,تيزكردن ,سنگ زني... غيرمذكوردرجاي ديگر 169,860 72,651,289,321 Rls. 7,807,992 $
184 1386 امارات متحده عربي 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شكال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 24,820,013 72,359,404,600 Rls. 7,826,856 $
185 1386 امارات متحده عربي 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 11,000,700 71,869,837,455 Rls. 7,741,282 $
186 1386 امارات متحده عربي 48041100 كرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شكل رول ياورق 14,145,848 71,588,300,100 Rls. 7,711,021 $
187 1386 امارات متحده عربي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 3,315,352 70,919,407,428 Rls. 7,642,425 $
188 1386 امارات متحده عربي 84729050 ماشين خودپردا ز بانكي(ATM) 286,453 70,078,857,338 Rls. 7,611,963 $
189 1386 امارات متحده عربي 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 6,618,000 69,679,655,836 Rls. 7,522,532 $
190 1386 امارات متحده عربي 39119090 سايررزينهاي پلي سولفورهاوپلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذكوردرجاي ديگر 1,935,463 69,281,185,253 Rls. 7,454,856 $
191 1386 امارات متحده عربي 85172100 دستگاههاي دورنگار (Facsimile) 702,760 69,207,688,825 Rls. 7,451,325 $
192 1386 امارات متحده عربي 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 2,547,711 68,533,762,438 Rls. 7,390,381 $
193 1386 امارات متحده عربي 39033000 كوپليمرهاي ا كريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شكال ا بتدا ئي 3,310,006 67,915,763,271 Rls. 7,308,669 $
194 1386 امارات متحده عربي 39031920 پلي استيرن مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 3,889,990 67,858,689,874 Rls. 7,291,755 $
195 1386 امارات متحده عربي 29153200 ا ستات وينيل 3,912,656 67,407,725,152 Rls. 7,267,901 $
196 1386 امارات متحده عربي 29337100 هگزا ن لاكتام (ا پسيلون - كاپرولاكتام ) 2,959,033 66,563,711,194 Rls. 7,161,133 $
197 1386 امارات متحده عربي 85340000 مدا رهاي چاپي 218,576 66,481,544,420 Rls. 7,147,465 $
198 1386 امارات متحده عربي 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الكتريك مايع به قدرت بيشترا ز 10000 كيلوولت امپر 79,528 66,135,937,872 Rls. 7,113,714 $
199 1386 امارات متحده عربي 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 4,081,975 66,132,081,304 Rls. 7,097,778 $
200 1386 امارات متحده عربي 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 1,090,346 65,975,872,762 Rls. 7,093,970 $
مجموع کل
86,523,732,697,923 ريال
مجموع کل
9,317,699,363 دلار