آمار کل " واردات از" کشور "استوني" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 استوني 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 1,398,976 11,910,379,699 Rls. 1,290,551 $
2 1386 استوني 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاومبدلهاي ا ستاتيك برقي 1,352 707,748,720 Rls. 76,613 $
3 1386 استوني 27030000 تورب ( همچين تورب برا ي تخته پهن ) حتي بهم فشرده 118,600 285,177,981 Rls. 30,806 $
4 1386 استوني 95072000 قلابهاي ماهيگيري, حتي متصل به زه كوتاه ماهيگيري. 54 46,845,332 Rls. 5,052 $
مجموع کل
12,950,151,732 ريال
مجموع کل
1,403,022 دلار
[1]