آمار کل " واردات از" کشور "اريتره" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 اريتره 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده كردن ياكشت وزرع زمين... 108,013 2,296,347,334 Rls. 246,469 $
2 1386 اريتره 84134000 تلمبه هاي بتون 305 98,793,314 Rls. 10,503 $
3 1386 اريتره 84121000 موتورهاي وا كنشي(غيرا زتوربوجت ها) 305 59,862,051 Rls. 6,364 $
4 1386 اريتره 27101920 روغن صنعتي 176 25,805,275 Rls. 2,773 $
5 1386 اريتره 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 25 5,359,028 Rls. 575 $
مجموع کل
2,486,167,002 ريال
مجموع کل
266,684 دلار
[1]