آمار کل " واردات از" کشور "اروگوئه" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 اروگوئه 15071000 روغن خام سويا 25,000,000 214,554,237,500 Rls. 22,978,927 $
2 1386 اروگوئه 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 34,496,900 149,632,156,430 Rls. 16,120,681 $
3 1386 اروگوئه 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 896,987 40,144,455,766 Rls. 4,318,184 $
4 1386 اروگوئه 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 404,576 17,531,244,224 Rls. 1,883,343 $
5 1386 اروگوئه 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , كربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 135,952 4,357,797,910 Rls. 468,682 $
6 1386 اروگوئه 51051000 پشم حلاجي شده. 65,341 2,557,820,200 Rls. 274,655 $
7 1386 اروگوئه 34021900 موا دآلي تانسيوا كتيف (غيرا زصابون )كه در جاي ديگر مذكور نباشد 18,000 184,548,569 Rls. 19,949 $
8 1386 اروگوئه 32029000 مواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي بامواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 13,680 172,700,000 Rls. 18,594 $
9 1386 اروگوئه 49029030 نشريات ومجلات علمي كه كمترا زچهارباردرهفته منتشرمي شود 90 2,561,535 Rls. 278 $
مجموع کل
429,137,522,134 ريال
مجموع کل
46,083,292 دلار
[1]