آمار کل " واردات از" کشور "آندورا" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 آندورا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 5,208 742,130,476 Rls. 80,204 $
2 1386 آندورا 85044060 ا نوا ع S.P.U 3,000 210,383,609 Rls. 22,308 $
3 1386 آندورا 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 280 184,673,648 Rls. 19,883 $
4 1386 آندورا 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 6,200 174,197,353 Rls. 18,679 $
5 1386 آندورا 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 500 163,338,348 Rls. 17,652 $
6 1386 آندورا 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي كف, برا ي سقف و همانند 12,950 145,539,079 Rls. 15,606 $
7 1386 آندورا 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 3,045 87,629,619 Rls. 9,397 $
8 1386 آندورا 20083000 مركبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها كه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 18,144 78,392,521 Rls. 8,396 $
9 1386 آندورا 33041000 فرآورده ها برا ي آرا يش لب 200 64,179,552 Rls. 6,936 $
10 1386 آندورا 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 1,215 46,631,149 Rls. 5,001 $
11 1386 آندورا 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 3,884 39,982,604 Rls. 4,312 $
12 1386 آندورا 85209010 دستگاه ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي3 PM وغيره 50 38,484,969 Rls. 4,144 $
13 1386 آندورا 62031100 لباس بصورت دست, مردا نه ياپسرا نه, ا زپشم ياكرك 65 32,790,232 Rls. 3,536 $
14 1386 آندورا 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 1,440 22,003,568 Rls. 2,373 $
15 1386 آندورا 33030000 عطريات وا دو توا لت ها(waters toilet) 150 20,735,645 Rls. 2,241 $
16 1386 آندورا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي 1,035 19,765,391 Rls. 2,120 $
17 1386 آندورا 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيكه مستقيمابشكل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 600 15,807,080 Rls. 1,695 $
18 1386 آندورا 67021000 گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن ازپلاستيك 500 9,549,130 Rls. 1,024 $
19 1386 آندورا 85171100 دستگاههاي تلفني باسيم مجهز به گوشي بيسيم (cordless) 1,000 8,408,467 Rls. 902 $
20 1386 آندورا 42022900 كيف دستي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 2,000 3,390,595 Rls. 364 $
21 1386 آندورا 42021100 رختدا ن, چمدا ن, كيف (بزك, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند,باسطح خارجي ا زچرم طبيعي ياورني شده 19 3,143,842 Rls. 338 $
22 1386 آندورا 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرك ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 1,000 3,013,862 Rls. 323 $
23 1386 آندورا 52082900 پارچه هاي تاروپودباف, ا زپنبه, سفيدشده, غيرمذكوردرجاي ديگر,باحداقل 85%پنبه به وزن هرمتر كمتراز200گرم 100 1,433,140 Rls. 155 $
مجموع کل
2,115,603,879 ريال
مجموع کل
227,588 دلار
[1]