آمار کل " واردات از" کشور "آرژانتين" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 آرژانتين 12010000 دا نه سويا ,حتي خرد شده 46,441,000 216,297,487,725 Rls. 23,615,841 $
2 1386 آرژانتين 15071000 روغن خام سويا 20,000,000 178,101,580,800 Rls. 19,097,317 $
3 1386 آرژانتين 23040000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 38,390,000 148,221,702,047 Rls. 16,039,548 $
4 1386 آرژانتين 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 295,762 12,402,468,566 Rls. 1,335,771 $
5 1386 آرژانتين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 5,710 2,749,871,435 Rls. 295,072 $
6 1386 آرژانتين 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 6,000 1,861,699,377 Rls. 200,140 $
7 1386 آرژانتين 84733010 جعبه كامپيوتر(case)باويا بدون منبع تغذيه 19,732 293,088,000 Rls. 32,000 $
8 1386 آرژانتين 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري كارو وا نت 1,044 277,821,774 Rls. 29,816 $
9 1386 آرژانتين 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شكال ا بتدا ئي 6,490 252,931,633 Rls. 27,037 $
10 1386 آرژانتين 10059090 ذرت بجزدا نه آن غيرمذكوررديف 10059010 100,155 229,614,500 Rls. 24,756 $
11 1386 آرژانتين 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيكي براي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 170 105,303,980 Rls. 11,539 $
12 1386 آرژانتين 34070010 فرآورده هاي دندا نسازي 340 86,183,738 Rls. 9,329 $
13 1386 آرژانتين 90283011 كنتور برق تك فاز ا لكترومكانيكي 1,000 76,645,208 Rls. 8,281 $
14 1386 آرژانتين 85044050 كنترل دور موتورInverter 79 72,406,170 Rls. 7,819 $
15 1386 آرژانتين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 220 67,808,770 Rls. 7,248 $
16 1386 آرژانتين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 140 58,654,998 Rls. 6,290 $
17 1386 آرژانتين 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 122 49,702,919 Rls. 5,323 $
18 1386 آرژانتين 84733030 بردكامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, كيبورد,چاپگروموشوا ره ) 150 28,804,850 Rls. 3,093 $
19 1386 آرژانتين 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 102 18,004,380 Rls. 1,936 $
20 1386 آرژانتين 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي غيرمذكوردرجاي ديگر 650 16,313,350 Rls. 1,766 $
21 1386 آرژانتين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 74 13,521,567 Rls. 1,450 $
22 1386 آرژانتين 39089090 ساير رزين هاي پلي آميد به ا شكال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 50 2,428,544 Rls. 260 $
مجموع کل
561,284,044,331 ريال
مجموع کل
60,761,634 دلار
[1]