آمار کل " واردات از" کشور "پرو" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 پرو 23012000 آرد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ك ا نسان 952,850 11,317,099,078 Rls. 1,224,927 $
2 1385 پرو 28100010 ا سيد بريك 514,500 2,213,963,993 Rls. 240,429 $
3 1385 پرو 32030000 رنگ كننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 300 87,917,500 Rls. 9,617 $
مجموع کل
13,618,980,571 ريال
مجموع کل
1,474,972 دلار
[1]