آمار کل " واردات از" کشور "يمن" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 يمن 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تك فازبجزا لكتروموتورقفس سنجابي 250 90,437,306 Rls. 9,906 $
مجموع کل
90,437,306 ريال
مجموع کل
9,906 دلار
[1]