آمار کل " واردات از" کشور "موناکو" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 موناکو 29304000 متيونين 20,000 763,751,600 Rls. 82,738 $
2 1385 موناکو 29231000 كولين و ا ملاح آن 20,000 474,500,000 Rls. 51,369 $
مجموع کل
1,238,251,600 ريال
مجموع کل
134,107 دلار
[1]