آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد چابهار" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 منطقه آزاد چابهار 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيك 3,827,090 499,189,001,058 Rls. 54,080,661 $
2 1385 منطقه آزاد چابهار 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 91,293,000 285,248,760,363 Rls. 31,040,504 $
3 1385 منطقه آزاد چابهار 98870442 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربكس ، ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 3,502,076 273,631,924,309 Rls. 29,757,086 $
4 1385 منطقه آزاد چابهار 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا كمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 1,482,142 124,689,007,814 Rls. 13,526,842 $
5 1385 منطقه آزاد چابهار 98870316 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ،ساخت دا خل 21% ا لي 22% بجز لاستيك 5,146,002 105,889,534,017 Rls. 11,504,730 $
6 1385 منطقه آزاد چابهار 98870336 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 61% ا لي 62% بجز لاستيك 880,307 88,664,574,000 Rls. 9,721,993 $
7 1385 منطقه آزاد چابهار 98870330 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 49% ا لي 50% بجز لاستيك 730,940 78,550,589,987 Rls. 8,589,458 $
8 1385 منطقه آزاد چابهار 31042000 كلرور پتاسيم 31,500,000 60,102,560,070 Rls. 6,565,716 $
9 1385 منطقه آزاد چابهار 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 1,849,820 44,627,257,626 Rls. 4,848,700 $
10 1385 منطقه آزاد چابهار 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك ، برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت وترا كتور كشاورزي 907,654 42,449,861,506 Rls. 4,621,737 $
11 1385 منطقه آزاد چابهار 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتكه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 963,005 37,616,066,221 Rls. 4,095,623 $
12 1385 منطقه آزاد چابهار 31021000 ا وره حتي بصورت محلول درا ب 31,500,000 34,002,069,806 Rls. 3,719,732 $
13 1385 منطقه آزاد چابهار 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 3,641,462 33,239,972,479 Rls. 3,605,091 $
14 1385 منطقه آزاد چابهار 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 93,965 28,051,569,328 Rls. 3,055,888 $
15 1385 منطقه آزاد چابهار 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,402,248 22,402,793,203 Rls. 2,435,164 $
16 1385 منطقه آزاد چابهار 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به كلينكر 41,832,000 18,640,777,896 Rls. 2,031,028 $
17 1385 منطقه آزاد چابهار 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 449,322 15,257,898,272 Rls. 1,656,820 $
18 1385 منطقه آزاد چابهار 73211200 وسائل خورا ك پزي, خورا ك گرم كن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 383,205 9,791,000,693 Rls. 1,062,317 $
19 1385 منطقه آزاد چابهار 85013110 ا لكتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و 24 ولت تا قدرت حدا كثر 200 وا ت 80,400 9,653,274,899 Rls. 1,050,508 $
20 1385 منطقه آزاد چابهار 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 482,324 7,949,217,010 Rls. 863,166 $
21 1385 منطقه آزاد چابهار 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذكوردر جاي ديگر 292,140 7,774,201,915 Rls. 845,068 $
22 1385 منطقه آزاد چابهار 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 449,252 7,698,296,585 Rls. 841,252 $
23 1385 منطقه آزاد چابهار 02021090 گوشت گاو بصورت لاشه يا شقه يخ زده 447,741 7,694,977,424 Rls. 838,416 $
24 1385 منطقه آزاد چابهار 17019900 سايرقند و شكر غير مذكور در جاي ديگر 2,296,706 7,682,793,216 Rls. 838,534 $
25 1385 منطقه آزاد چابهار 85091000 جاروهاي برقي خانگي ,با موتور برقي ،همچينين جاروهاي برقي براي كشش مواد خشك وتر 294,395 7,530,842,481 Rls. 818,195 $
26 1385 منطقه آزاد چابهار 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 363,080 6,699,648,710 Rls. 728,247 $
27 1385 منطقه آزاد چابهار 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لكلي ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 2,212,896 6,630,820,201 Rls. 719,925 $
28 1385 منطقه آزاد چابهار 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها كه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 1,649,531 6,427,636,572 Rls. 697,940 $
29 1385 منطقه آزاد چابهار 98870311 جهت توليدخودروهاي سوا ري با ساخت دا خل كمترا ز 14% 71,914 5,828,190,484 Rls. 631,166 $
30 1385 منطقه آزاد چابهار 84143010 كمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووات) 129,440 5,597,560,906 Rls. 611,728 $
31 1385 منطقه آزاد چابهار 90091200 دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك, كه به طريقه نسخه بردا ري ازتصويراصلي بايك وا سطه روي كپي(فرآيندغيرمستقيم ) كارمي كند . 203,500 5,281,874,713 Rls. 575,674 $
32 1385 منطقه آزاد چابهار 84501200 ماشين هاي رختشوئي مجهزشده باخشك كن گريزا زمركز,باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 192,229 5,176,158,894 Rls. 565,192 $
33 1385 منطقه آزاد چابهار 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاكيزگي از سرا ميك غيرا زچيني غيرمذكوردرجاي ديگر 675,061 5,038,414,060 Rls. 546,645 $
34 1385 منطقه آزاد چابهار 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 206,610 4,996,712,627 Rls. 542,296 $
35 1385 منطقه آزاد چابهار 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 142,682 4,834,846,097 Rls. 524,737 $
36 1385 منطقه آزاد چابهار 85012000 موتورهاي اونيورسال باجريان متناوب و مستقيم به قدرت بيشترا ز5/37 وا ت 164,971 4,550,073,499 Rls. 496,059 $
37 1385 منطقه آزاد چابهار 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 48,400 4,313,830,062 Rls. 469,102 $
38 1385 منطقه آزاد چابهار 73211120 ا جاق گازروميزي توكار 154,387 4,295,032,815 Rls. 466,369 $
39 1385 منطقه آزاد چابهار 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يك اسب بخار ( 75/0 كيلووا ت) 93,170 4,059,557,495 Rls. 439,299 $
40 1385 منطقه آزاد چابهار 73211190 سايروسايل خورا ك پزي وخورا ك گرم كن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذكور 151,814 3,780,951,068 Rls. 410,120 $
41 1385 منطقه آزاد چابهار 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 416,341 3,548,625,621 Rls. 385,344 $
42 1385 منطقه آزاد چابهار 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده ها 203,463 3,518,991,732 Rls. 381,883 $
43 1385 منطقه آزاد چابهار 85094000 آسياب ومخلوطكن هاي الكترونيكي خانگي مواد خوراكي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 200,223 3,467,394,331 Rls. 376,390 $
44 1385 منطقه آزاد چابهار 95039000 سايربازيچه ها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد . 287,704 3,132,651,332 Rls. 339,925 $
45 1385 منطقه آزاد چابهار 85362020 كليدهاي مينياتوري قطع مدار 250,284 2,957,513,137 Rls. 321,378 $
46 1385 منطقه آزاد چابهار 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مركزي 83,818 2,787,311,750 Rls. 303,273 $
47 1385 منطقه آزاد چابهار 84501990 سايرماشينهاي رختشويي خانگي ياغيرخانگي باظرفيت حداكثر تا10kg,غيرمذكوردرجاي ديگر 149,902 2,646,745,561 Rls. 287,016 $
48 1385 منطقه آزاد چابهار 89079000 ا دوا ت شناورمثلا كلك (غيرا زكلك قابل بادكردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سكوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 4,585 2,538,544,655 Rls. 276,139 $
49 1385 منطقه آزاد چابهار 82119100 كاردسرميزباتيغه ثابت. 161,246 2,436,741,698 Rls. 264,157 $
50 1385 منطقه آزاد چابهار 85164000 ا توي برقي 484,839 2,171,135,553 Rls. 235,980 $
51 1385 منطقه آزاد چابهار 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتكه 84,914 2,047,171,245 Rls. 223,157 $
52 1385 منطقه آزاد چابهار 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 190,808 1,980,709,842 Rls. 214,633 $
53 1385 منطقه آزاد چابهار 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 73,410 1,922,327,891 Rls. 208,554 $
54 1385 منطقه آزاد چابهار 85098000 دستگاههاي ا لكترونيكي خانگي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد,توا م شده با موتور برقي 87,190 1,919,948,731 Rls. 208,313 $
55 1385 منطقه آزاد چابهار 40119390 سايرلاستيك رويي غيرمذكور براي وسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه باقطرحدا كثر61بدون توليد داخل 73,048 1,908,493,105 Rls. 206,967 $
56 1385 منطقه آزاد چابهار 39012059 كامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روكش سيم و كابل 97,037 1,777,570,958 Rls. 194,223 $
57 1385 منطقه آزاد چابهار 90092100 دستگاههاي فتوكپي ,توا م با سيستم اپيتكي 81,500 1,757,522,421 Rls. 191,082 $
58 1385 منطقه آزاد چابهار 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبكاري شده )غيرمذكوردرجاي ديگر 54,799 1,709,800,324 Rls. 185,814 $
59 1385 منطقه آزاد چابهار 39264000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيكي 137,671 1,597,588,402 Rls. 173,882 $
60 1385 منطقه آزاد چابهار 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 46,083 1,396,024,984 Rls. 151,316 $
61 1385 منطقه آزاد چابهار 85165000 فر (oven) ميكروويو 61,900 1,371,534,485 Rls. 148,887 $
62 1385 منطقه آزاد چابهار 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريك محفظه 35,595 1,330,677,417 Rls. 144,842 $
63 1385 منطقه آزاد چابهار 85167100 دستگاه هاي ا لكتروترميك درست كردن قهوه يا چاي 60,867 1,312,481,550 Rls. 142,358 $
64 1385 منطقه آزاد چابهار 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 81,420 1,306,344,378 Rls. 142,034 $
65 1385 منطقه آزاد چابهار 40070000 نخ و طناب ا زكائوچوي ولكانيزه شده 75,656 1,197,545,794 Rls. 130,238 $
66 1385 منطقه آزاد چابهار 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10كيلوگرم 57,800 1,168,620,876 Rls. 126,776 $
67 1385 منطقه آزاد چابهار 85438990 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 10,952 1,150,873,503 Rls. 125,310 $
68 1385 منطقه آزاد چابهار 85167200 دستگاه برشته كردن نان (toaster) 78,496 1,128,412,652 Rls. 122,615 $
69 1385 منطقه آزاد چابهار 87120000 دوچرخه و سايرچرخهاي پائي (ا زجمله سه چرخه هاي حمل و نقل كالا) بدون موتور 59,680 1,100,700,620 Rls. 119,523 $
70 1385 منطقه آزاد چابهار 87039000 سايروسايل نقليه موتوري غيرمذكوربرا ي حمل ونقل ا شخاص. 16,400 1,089,641,451 Rls. 118,884 $
71 1385 منطقه آزاد چابهار 15159000 ساير چربيهاي نباتي ثابت و ا جزا ء آنها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 51,656 981,109,416 Rls. 106,769 $
72 1385 منطقه آزاد چابهار 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا كثر125وا ت 123,723 958,668,083 Rls. 103,787 $
73 1385 منطقه آزاد چابهار 85362010 كليدهاي ا توماتيك قطع مدار 39,959 890,467,592 Rls. 96,934 $
74 1385 منطقه آزاد چابهار 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان كه درجاي ديگرمذكور نباشد ,ا ز موا د پلاستيكي 196,741 883,389,052 Rls. 96,258 $
75 1385 منطقه آزاد چابهار 40119490 سايرلاستيك رويي چرخ بادي غيرمذكور موردا ستفاده دروسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه بيشترا ز61سانتيمتربدون توليد داخل 41,772 865,573,261 Rls. 94,147 $
76 1385 منطقه آزاد چابهار 07134000 عدس غلاف كنده , خشك كرده 210,555 855,730,419 Rls. 92,602 $
77 1385 منطقه آزاد چابهار 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز5/0 mm. 44,712 846,263,881 Rls. 92,055 $
78 1385 منطقه آزاد چابهار 27101930 گريس 17,988 844,358,444 Rls. 92,054 $
79 1385 منطقه آزاد چابهار 89020000 وسايل نقليه آبي صيادي; كشتيهاي كارخانه ا ي برا ي عمل آوردن ياكنسروكردن محصولات صيادي 195,000 779,481,340 Rls. 84,460 $
80 1385 منطقه آزاد چابهار 83081000 قزنقفلي, قلاب, چنگك ،حلقه ومنگنه پرچ ا زفلزمعمولي. 71,012 732,241,711 Rls. 79,535 $
81 1385 منطقه آزاد چابهار 05030000 موي يال ودم ا سب وا خال ا ن حتي گسترده بايابدون تكيه گاه 24,500 713,487,515 Rls. 77,996 $
82 1385 منطقه آزاد چابهار 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 52,642 701,360,706 Rls. 76,227 $
83 1385 منطقه آزاد چابهار 82100000 وسائل مكانيكي دستي، بوزن 10كيلوگرم ياكمتركه برا ي تهيه غذا يانوشابه بكارميروند. 65,761 682,766,571 Rls. 73,975 $
84 1385 منطقه آزاد چابهار 73211130 فرگازي توكار 34,590 643,046,265 Rls. 69,589 $
85 1385 منطقه آزاد چابهار 57029200 كف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيك يامصنوعي آماده مصرف. 21,796 640,545,685 Rls. 69,481 $
86 1385 منطقه آزاد چابهار 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمكعب 7,205 594,725,463 Rls. 64,640 $
87 1385 منطقه آزاد چابهار 96159000 سنجاق زلف, سنجاق فردهنده, گيره فردهنده, فرزن مووهمانند,غيرا زكالاي مشمول شماره 8516 55,617 589,142,102 Rls. 64,164 $
88 1385 منطقه آزاد چابهار 08052000 نارنگي,كلمانتين , ويلكينگ ... مركبات غيره , تازه يا خشك كرده 304,000 585,057,724 Rls. 63,420 $
89 1385 منطقه آزاد چابهار 85163100 موخشك كن هاي ا لكتروترميك 21,057 582,392,668 Rls. 63,385 $
90 1385 منطقه آزاد چابهار 40119290 ساير لاستيك هاي روي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه كشاورزي بدون توليد دا خلي مشابه 30,250 571,875,905 Rls. 61,952 $
91 1385 منطقه آزاد چابهار 64029900 كفش, كه درجاي ديگرگفته نشده, قوزك پارا نميپوشاند,ا زكائوچوياپلاستيك. 5,500 509,799,400 Rls. 55,510 $
92 1385 منطقه آزاد چابهار 82119200 كاردباتيغه ثابت (غيرا زكاردهاي سرميز). 40,817 503,675,902 Rls. 54,623 $
93 1385 منطقه آزاد چابهار 73152000 زنجيرمانع لغزندگي باحلقه هاي مفصل بندي شده ،ازچدن ،ا زآهن ياا زفولاد. 44,383 500,947,600 Rls. 54,356 $
94 1385 منطقه آزاد چابهار 87033200 وسايل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تراكمي -احتراقي باحجم سيلندر 1500 سانتي مترمكعب تا2500 سانتي مترمكعب 4,700 498,374,304 Rls. 54,064 $
95 1385 منطقه آزاد چابهار 34022090 سايرفرآورده هاي تانسيو ا كتيف بسته بندي شده برا ي خرده فروشي غيرمذكور 189,603 483,083,741 Rls. 52,335 $
96 1385 منطقه آزاد چابهار 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 52,960 480,284,324 Rls. 52,236 $
97 1385 منطقه آزاد چابهار 40131000 لاستيك تويي ا زكائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 33,451 478,079,851 Rls. 52,066 $
98 1385 منطقه آزاد چابهار 85181000 ميكروفون و پايه آن 6,115 469,802,260 Rls. 51,149 $
99 1385 منطقه آزاد چابهار 40119310 سايرلاستيكهاي غيرمذكوربراي ماشينها ووسايل نقليه ساختماني داراي طوقه باقطرحدا كثر61داراي توليد داخل مشابه 51,372 466,996,156 Rls. 50,610 $
100 1385 منطقه آزاد چابهار 96170000 فلاسك وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدكي داخلي) 34,918 465,320,376 Rls. 50,548 $
101 1385 منطقه آزاد چابهار 82159900 قاشق, چنگال, ملاقه, كفگير...ياا شياءسرميزهمانند,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 18,755 454,582,709 Rls. 49,233 $
102 1385 منطقه آزاد چابهار 83022000 غلتك وچرخ ا زفلزمعمولي. 62,293 448,581,199 Rls. 48,716 $
103 1385 منطقه آزاد چابهار 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 3,738 444,960,666 Rls. 48,582 $
104 1385 منطقه آزاد چابهار 90221920 دستگاههاي X-RAY برا ي بازرسي كالا به استثناي دستگاههاي رديف 8705و90221910 900 417,281,700 Rls. 45,190 $
105 1385 منطقه آزاد چابهار 84182900 يخچال هاي خانگي كه درجاي ديگرمذكورنباشند 10,491 412,366,330 Rls. 44,645 $
106 1385 منطقه آزاد چابهار 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي ديگر 18,000 407,263,526 Rls. 44,515 $
107 1385 منطقه آزاد چابهار 20058000 ذرت شيرين , محفوظ شده به جز در سركه يا در جوهر سركه يادرقند يخ نزده 161,178 403,768,337 Rls. 43,771 $
108 1385 منطقه آزاد چابهار 70133900 ا شياءشيشه ا ي سرميز/آشپزخانه (غيرا زليوا ن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 43,216 395,965,534 Rls. 42,893 $
109 1385 منطقه آزاد چابهار 40139020 تيوپ براي موتورسيكلت 53,450 388,295,482 Rls. 42,191 $
110 1385 منطقه آزاد چابهار 85366100 سرپيچ لامپ 88,400 383,141,987 Rls. 41,575 $
111 1385 منطقه آزاد چابهار 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تك فازبجزا لكتروموتورقفس سنجابي 38,313 376,091,902 Rls. 40,707 $
112 1385 منطقه آزاد چابهار 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا كثر120سانتيمترباشد 19,015 375,144,391 Rls. 40,670 $
113 1385 منطقه آزاد چابهار 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي, كه درجاي ديگرگفته نشده. 32,490 360,804,240 Rls. 39,285 $
114 1385 منطقه آزاد چابهار 69120010 اشياء سرميزوا شياء ا شپزخانه غيرا زچيني(stone ware) 48,186 357,798,845 Rls. 38,856 $
115 1385 منطقه آزاد چابهار 73211300 وسائل خورا ك پزي, خورا ك گرم كن, باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 14,645 354,989,038 Rls. 38,569 $
116 1385 منطقه آزاد چابهار 15091000 روغن زيتون بكر 37,632 346,437,682 Rls. 37,588 $
117 1385 منطقه آزاد چابهار 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت كننده صوت 5,292 337,049,089 Rls. 36,646 $
118 1385 منطقه آزاد چابهار 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 18,508 324,439,676 Rls. 35,215 $
119 1385 منطقه آزاد چابهار 27101920 روغن صنعتي 54,528 315,235,991 Rls. 34,194 $
120 1385 منطقه آزاد چابهار 40121100 لاستيك رويي روكش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده درا تومبيلهاي سوا ري 14,200 298,060,220 Rls. 32,525 $
121 1385 منطقه آزاد چابهار 95034900 بازيچه هابه شكل حيوا نات يابه شكل مخلوقات غيرا نسان, غيرا نباشته شده 39,359 293,436,442 Rls. 31,895 $
122 1385 منطقه آزاد چابهار 40116110 لاستيك رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات كشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 34,185 279,954,785 Rls. 30,367 $
123 1385 منطقه آزاد چابهار 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 106,356 275,769,832 Rls. 29,852 $
124 1385 منطقه آزاد چابهار 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذكوردرجاي ديگر 10,250 274,234,449 Rls. 29,810 $
125 1385 منطقه آزاد چابهار 85391000 لامپ موسوم به چرا غ سربسته (units lamp beam sealed) 5,800 272,011,444 Rls. 29,602 $
126 1385 منطقه آزاد چابهار 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر 4,568 269,571,662 Rls. 29,344 $
127 1385 منطقه آزاد چابهار 87141930 كمك فنر براي موتورسيكلتها 34,757 265,860,220 Rls. 28,826 $
128 1385 منطقه آزاد چابهار 95021000 عروسكهائيكه منحصراٌ به شكل ا نسان هستند,حتي ملبس 18,032 258,124,865 Rls. 27,990 $
129 1385 منطقه آزاد چابهار 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,292 247,116,015 Rls. 26,828 $
130 1385 منطقه آزاد چابهار 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا كثر900ليتر 6,913 245,998,305 Rls. 26,811 $
131 1385 منطقه آزاد چابهار 54071000 پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يا از ساير پلي اميدهايااز پلي استرها. 5,656 244,410,641 Rls. 26,513 $
132 1385 منطقه آزاد چابهار 85016200 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا ز75كيلوولت آمپروحدا كثر375كيلو ولت آمپر 7,310 237,810,018 Rls. 25,927 $
133 1385 منطقه آزاد چابهار 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 3,455 236,374,554 Rls. 25,642 $
134 1385 منطقه آزاد چابهار 42021200 رختدا ن, چمدا ن, كيف (برزك, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيك يانسجي 16,413 231,163,421 Rls. 25,150 $
135 1385 منطقه آزاد چابهار 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا كمي-احتراقي به قدرت از75 تا 375KVA غيرمذكور درجاي ديگر 3,450 230,637,993 Rls. 25,031 $
136 1385 منطقه آزاد چابهار 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذكرشده دررديف 27109100 5,292 224,124,175 Rls. 24,351 $
137 1385 منطقه آزاد چابهار 08013200 بادام هندي , بدون پوست سخت, تازه يا خشك 8,000 223,594,584 Rls. 24,251 $
138 1385 منطقه آزاد چابهار 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 13,929 223,390,252 Rls. 24,428 $
139 1385 منطقه آزاد چابهار 85162900 دستگاههاي برقي گرم كردن فضاي ا ماكن و گرم كردن زمين , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 12,304 221,368,846 Rls. 24,012 $
140 1385 منطقه آزاد چابهار 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 1,660 220,725,658 Rls. 24,034 $
141 1385 منطقه آزاد چابهار 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايك دستگاه مولد سرما 6,400 215,841,145 Rls. 23,479 $
142 1385 منطقه آزاد چابهار 84191900 آبگرم كن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 13,040 207,725,630 Rls. 22,623 $
143 1385 منطقه آزاد چابهار 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 21,489 202,022,048 Rls. 21,937 $
144 1385 منطقه آزاد چابهار 70109090 سايرقرا به بطري فلاسك ظرف دهان گشادكوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذكوردرجاي ديگر 39,738 196,259,462 Rls. 21,384 $
145 1385 منطقه آزاد چابهار 82075090 ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm 6,171 193,899,334 Rls. 21,080 $
146 1385 منطقه آزاد چابهار 84198910 دستگاههاي آبگرم كن وآبسردكن توا م 10,040 192,776,005 Rls. 20,994 $
147 1385 منطقه آزاد چابهار 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا كمي(Compression) 3,737 180,859,029 Rls. 19,624 $
148 1385 منطقه آزاد چابهار 90291000 كنتور دورسنج, كنتورتوليد,تاكسيمتر,كيلومترشمار,گام سنج وهمانند 7,080 179,526,334 Rls. 19,522 $
149 1385 منطقه آزاد چابهار 89039210 قايق هاي تفريحي ورزشي موتوري ( jet-ski ) 2,400 178,823,008 Rls. 19,524 $
150 1385 منطقه آزاد چابهار 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 31,316 178,135,072 Rls. 19,353 $
151 1385 منطقه آزاد چابهار 85281222 تلويزيون رنگي با صفحهLCD بيش از 30اينچ 600 176,910,810 Rls. 19,326 $
152 1385 منطقه آزاد چابهار 65061000 پوشش هاي ا يمني سر. 7,188 174,728,171 Rls. 18,946 $
153 1385 منطقه آزاد چابهار 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده. 10,783 174,254,808 Rls. 18,959 $
154 1385 منطقه آزاد چابهار 96032100 مسوا ك دندا ن همچينين مسواك دندان عاريه 9,450 173,856,768 Rls. 18,912 $
155 1385 منطقه آزاد چابهار 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 1,611 173,801,443 Rls. 18,814 $
156 1385 منطقه آزاد چابهار 94052000 چرا غ كنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي 8,874 170,263,453 Rls. 18,501 $
157 1385 منطقه آزاد چابهار 85363010 كليدهاي قطع ووصل غيرا توماتيك يك طرفه 2,250 167,499,019 Rls. 18,133 $
158 1385 منطقه آزاد چابهار 85352120 دژنكتور براي ولتاژ كمتر از 5/72 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 2,347 166,557,013 Rls. 18,221 $
159 1385 منطقه آزاد چابهار 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيكلت (ا زجمله موتورسيكلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 42,744 166,523,747 Rls. 18,087 $
160 1385 منطقه آزاد چابهار 84733010 جعبه كامپيوتر(case)باويا بدون منبع تغذيه 7,560 165,864,550 Rls. 18,229 $
161 1385 منطقه آزاد چابهار 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 1,500 164,240,663 Rls. 17,802 $
162 1385 منطقه آزاد چابهار 85199900 دستگاههاي پخش صوت بدون وسيله ضبط,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,540 163,498,665 Rls. 17,717 $
163 1385 منطقه آزاد چابهار 95066210 توپ فوتبال , بسكتبال , وا ليبال, هندبال 8,447 163,319,613 Rls. 17,730 $
164 1385 منطقه آزاد چابهار 91031000 ساعت ديوا ري, روميزي وهمانند،دا را ي محرك ساعت مچي ،جيبي وهمانند ،كه بابرق كارميكنند. 6,715 162,113,789 Rls. 17,562 $
165 1385 منطقه آزاد چابهار 91012900 ساعت مچي غيربرقي بدون كوك خودكار(باقاب ا زفلزا ت گرا نبهاياا زفلزات معمولي باروكش ياپوشش فلز گرانبها ) 1,176 160,107,062 Rls. 17,465 $
166 1385 منطقه آزاد چابهار 85163200 دستگاههاي ا لكتروترميك آرا يش مو (غيرا زموخشك كن ) 6,866 158,997,893 Rls. 17,346 $
167 1385 منطقه آزاد چابهار 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيك. 7,143 158,980,081 Rls. 17,307 $
168 1385 منطقه آزاد چابهار 84182200 يخچال هاي خانگي از نوع جذبي,برقي(Absorbtion) 4,900 152,089,945 Rls. 16,571 $
169 1385 منطقه آزاد چابهار 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات كنتورهاي مشمول رديف 9029 8,887 149,965,773 Rls. 16,307 $
170 1385 منطقه آزاد چابهار 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودكار) 7,792 148,358,741 Rls. 16,101 $
171 1385 منطقه آزاد چابهار 20083000 مركبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها كه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 50,362 147,728,793 Rls. 16,080 $
172 1385 منطقه آزاد چابهار 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زكليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيك يك طرفه 2,848 147,389,937 Rls. 15,988 $
173 1385 منطقه آزاد چابهار 69149000 ا شياءسرا ميكي,كه درجاي ديگرذكرنشده, (باستثناءچيني). 19,811 146,590,982 Rls. 15,921 $
174 1385 منطقه آزاد چابهار 90065900 ساير دوربين هاي عكاسي غيرمذكور(غيرا زدوربينهاي سينماتوگرافي ) 1,643 145,364,826 Rls. 15,757 $
175 1385 منطقه آزاد چابهار 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تكميل نشده بشكل نوا ر). 910 143,014,910 Rls. 15,582 $
176 1385 منطقه آزاد چابهار 20081900 ميوه هاي سخت پوست ,دا نه ها(تخم ها) ,همچنين مخلوط ها,محفوظ شده 36,618 142,104,315 Rls. 15,392 $
177 1385 منطقه آزاد چابهار 69119000 ا شياءخانه وپاكيزگي,غيرمذكوردرجاي ديگرا زچيني 18,530 139,805,451 Rls. 15,170 $
178 1385 منطقه آزاد چابهار 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 8,095 136,616,925 Rls. 14,791 $
179 1385 منطقه آزاد چابهار 94055090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي غيربرقي بغيرا ز فانوس بادي وچرا غهاي توري 9,679 135,816,722 Rls. 14,728 $
180 1385 منطقه آزاد چابهار 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيكي 5,115 135,426,098 Rls. 14,772 $
181 1385 منطقه آزاد چابهار 34011110 صابون حمام ودستشويي 13,464 133,247,729 Rls. 14,509 $
182 1385 منطقه آزاد چابهار 48201000 دفاترثبت, دفاترحسابدا ري, دسته هاي ياددا شت, ودسته هاي كاغذيادآوري وا شياءهمانند..., 9,555 131,542,108 Rls. 14,285 $
183 1385 منطقه آزاد چابهار 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 4,347 131,470,710 Rls. 14,383 $
184 1385 منطقه آزاد چابهار 85161090 سايرآبگرمكنهاي فوري يامخزني برقي وگرم كن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردكن توام 7,425 129,717,311 Rls. 14,127 $
185 1385 منطقه آزاد چابهار 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي كمتراز20سانتيمتر 924 127,284,336 Rls. 13,855 $
186 1385 منطقه آزاد چابهار 85362040 كليدهاي حفاظت موتوري قطع مدار 3,320 126,420,667 Rls. 13,709 $
187 1385 منطقه آزاد چابهار 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيكورياپديكور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 4,133 124,977,142 Rls. 13,598 $
188 1385 منطقه آزاد چابهار 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي كه درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 12,407 124,134,438 Rls. 13,506 $
189 1385 منطقه آزاد چابهار 82021000 ا ره دستي. 1,615 123,694,945 Rls. 13,464 $
190 1385 منطقه آزاد چابهار 95010000 بازيچه هاي چرخدا ركه برا ي سوا رشدن كودكان طرا حي شده , سه چرخه وروروئك وساير 20,412 119,577,811 Rls. 12,981 $
191 1385 منطقه آزاد چابهار 96062200 دگمه ا زفلزا ت معمولي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 10,850 118,038,378 Rls. 12,851 $
192 1385 منطقه آزاد چابهار 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,951 116,903,466 Rls. 12,697 $
193 1385 منطقه آزاد چابهار 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرك ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 10,464 116,848,994 Rls. 12,688 $
194 1385 منطقه آزاد چابهار 83099090 در،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذكوردرجاي ديگر 16,000 115,791,118 Rls. 12,556 $
195 1385 منطقه آزاد چابهار 55121900 پارچه تاروپودباف, چاپ شده, رنگرزي شده ياا زنخ هاي رنگارنگ, باحدا قل 85%ا لياف غيريكسره پلي ا ستر 4,336 115,024,975 Rls. 12,453 $
196 1385 منطقه آزاد چابهار 51111100 پارچه هاي تاروپودباف باحدا قل 85%پشم يا(كرك )حيوا ن حلاجيشده , به وزن هرمترمربع 300گرم ياكمتر 3,860 113,931,815 Rls. 12,413 $
197 1385 منطقه آزاد چابهار 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 14,240 112,442,065 Rls. 12,198 $
198 1385 منطقه آزاد چابهار 70132900 ليوا ن (غيرا زكريستال سرب دا ر وشيشه -سراميك ) 12,880 110,622,001 Rls. 12,047 $
199 1385 منطقه آزاد چابهار 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 6,700 110,549,388 Rls. 12,002 $
200 1385 منطقه آزاد چابهار 42022900 كيف دستي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 9,641 107,036,042 Rls. 11,615 $
مجموع کل
2,036,342,674,274 ريال
مجموع کل
221,390,446 دلار