آمار کل " واردات از" کشور "مالي" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 مالي 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شكم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...) 750,000 7,709,459,550 Rls. 843,578 $
2 1385 مالي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 380 49,342,898 Rls. 5,393 $
3 1385 مالي 85015390 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لكتروموتورقفس سنجابي 56 25,084,877 Rls. 2,716 $
مجموع کل
7,783,887,325 ريال
مجموع کل
851,687 دلار
[1]