آمار کل " واردات از" کشور "مالتا" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 مالتا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,444 356,811,026 Rls. 38,898 $
2 1385 مالتا 95034900 بازيچه هابه شكل حيوا نات يابه شكل مخلوقات غيرا نسان, غيرا نباشته شده 2,300 131,089,490 Rls. 14,272 $
مجموع کل
487,900,516 ريال
مجموع کل
53,170 دلار
[1]