آمار کل " واردات از" کشور "غنا" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 غنا 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 6,000 447,557,440 Rls. 48,983 $
2 1385 غنا 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 358 288,862,614 Rls. 31,266 $
3 1385 غنا 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 138,650 153,071,698 Rls. 16,665 $
مجموع کل
889,491,752 ريال
مجموع کل
96,914 دلار
[1]