آمار کل " واردات از" کشور "سيشل" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 سيشل 28362000 كربنات دي سديم 1,499,000 2,604,827,503 Rls. 284,712 $
2 1385 سيشل 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 43 1,265,217,509 Rls. 137,270 $
3 1385 سيشل 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 43 102,373,175 Rls. 11,107 $
4 1385 سيشل 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا ركاست ويدئو 44 12,387,810 Rls. 1,344 $
مجموع کل
3,984,805,998 ريال
مجموع کل
434,433 دلار
[1]