آمار کل " واردات از" کشور "جيبوتي" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 جيبوتي 03035000 ماهي شاه ماهي ,يخ زده (باستثناي جگر ماهي ,تخم و مني ماهي) 37,492 294,462,700 Rls. 32,028 $
2 1385 جيبوتي 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و كفشك ) 11,000 87,560,000 Rls. 9,491 $
3 1385 جيبوتي 03034500 ماهي تن قرمز ( thynnus thunnus) يخ زده 10,000 79,410,000 Rls. 8,604 $
4 1385 جيبوتي 96031000 جاروب وبروس, متشكل ا زشاخه هاي نازك يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 40 27,685,665 Rls. 3,029 $
مجموع کل
489,118,365 ريال
مجموع کل
53,152 دلار
[1]